Terug Nieuws beheergroep
 
voor nieuws van de werkgroep gidsen Zevenbergenbos, klik hier
   
1/10/2016
  Tijdens de afgelopen maanden juni en september heeft Studio 100 in het Zevenbergenbos opnames gemaakt voor het populaire
 

Met goede afspraken tussen de gemeente en Natuurpunt over de plaatsen waar de opnames konden plaats vinden, is dit met minimale hinder voor de natuur kunnen doorgaan.

In Seizoen 2 nemen Keelin, Vladimir en Wilko, ofwel de Nachtwacht, het opnieuw op tegen allerlei duistere wezens die in het ogenschijnlijk rustige dorpje Schemermeer opduiken. Met hun bovennatuurlijke krachten bestrijden zij het kwaad uit de onderwereld. De afleveringen van de razend spannende en griezelige reeks worden vanaf 25 september uitgezonden op zondagmorgen vanaf 8.55 uur op Canvas.

Wie aandachtig kijkt, herkent zeker plekjes uit ons natuurgebied en het gemeentelijk wandelbos in de afleveringen.
 
10/4/2016 Opennatuurdag: voorjaarsbloei
 

10 april, wat zenuwachtig staan we vroeg aan de schuur om de laatste voorbereidingen te treffen. De vorige dagen waren enorm druk, de verwachtingen zijn hoog. Het weer, de grote spelbreker vorige editie, zou mee zitten dit jaar.

 
 

Naast de alom gewaardeerde gidsbeurten proberen we dit jaar een nieuwe formule uit; familiespeurtocht met Fladder. Het werd een succes. .

 
 
  De gidsen hadden grote groepen met aandachtige natuurliefhebbers.
De families kwamen eveneens, nieuwsgierig naar wat ze mochten beleven.

Fladder nam ze mee op tocht. In het bos vind je allerlei natuurlijke materialen. Er werd gezocht, gekeken en beleefd. Tevreden gezichten alom. Schitterende kunstwerken werden gemaakt met de vondsten

.Wie durft nog te beweren dat onze jeugd geen fantasie meer heeft? De jongens en meisjes genoten, de mama's en papa's werden uitgedaagd.
 
 

De Galloways met drie kleine kalfjes waren een publiekstrekker. De opstelling met een infrarood-camera in ons bos zorgde voor talrijke merkwaardige filmpjes en momentopnamen. De interesse was enorm. Door middel van deze technologie zal het Zevenbergenbos nog meer geheimen prijsgeven.

 

 

Het was goed vertoeven met een pannenkoek, een drankje, een soepje aan de vijver. Onze vrijwilligers zetten zoals ieder jaar weer hun beste beentje voor.

Een gelukkige ploeg mensen kon 's avonds na de opruim terugkijken op een meer dan geslaagde dag.


Bedankt iedereen!

Genoten hebben we.

Zevenbergenbos ligt er weer rustig bij. Fladder doet waar ie goed in is, fladderen van bloem tot bloem. Nectar zoeken en op die manier helpen met de bestuiving. Wat zit die natuur toch prachtig in mekaar!

Bekijk de foto's van deze opennatuurdag, zie fotoalbum 1 en fotoalbum 2.

 
6/2/2016

Aanplant van een lindedreef langs het Drogenhofpad

 
 

Het perceel van 2,4 ha dat in 2014 toegevoegd werd aan het Zevenbergenbos is ondertussen van een maisveld met een populierendreef aan de rand volledig omgevormd. In 2014 hebben we 1 ha aangeplant met een eikenbos en een gevarieerde bosrand. De rest van het perceel werd ingezaaid met gras. Via een verschralend maairegime zal dit deel evolueren naar een soorten- en bloemrijk grasland.

Tijdens het najaar van 2015 hebben we de populierendreef gekapt om plaats te maken voor een dreef van inheemse loofbomen. De aan te planten soort hebben we laten afhangen van de keuze van de wandelaars.

 

Via een telefoonnummer op een infobord konden wandelaars hun voorkeur opgeven. De lindeboom kwam met kop en schouders als eerste keus naar voor.

 
 

In overleg met de dienst Erfgoed (het perceel maakt deel uit van het beschermd landschap ‘Bos van Ranst’) werd de keuze voor een dreef met bomen van de soort ‘winterlinde’ bevestigd. Via Erfgoed kregen we een subsidie van 40 % van de kostprijs, het restbedrag van 60 %  wordt gedragen door Natuurpunt. Op 6 februari was het dan zover en kregen de lindebomen met de hulp van talrijke vrijwilligers hun definitieve standplaats.

 
   
5/12/2015 Maandelijkse werkdag
 
  Langs het Drogenhofpad, ter hoogte van kerkhof van Ranst werd in oktober een dreef van uitheemse populierenbomen gekapt omwille van de natuurlijke aftakeling: Er vielen regelmatig zware takken naar beneden wat een gevaar betekent voor de vele wandelaars. Bovendien zijn wij verantwoordelijk mocht dit gebeuren.
 
 

Zo’n kapvlakte ziet er in het begin wat troosteloos uit maar daar willen wij zo vlug mogelijk verandering in brengen.

Eens het kruin- en kroonhout van deze gekapte populieren zijn opgeruimd gaan wij hier in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed in het voorjaar een nieuwe dreef aanplanten met streekeigen winterlindebomen.

 
  Deze werkdag stond dan ook volledig in het verzagen van het kroon- en kruinhout tot bruikbaar brandhout. Dit brandhout wordt dan verkocht aan particulieren om de aanleg van de nieuwe lindendreef te financieren. Van het kleine hout worden takkenhopen aangelegd. In een takkenhoop kunnen vogels nestelen en schuilen, zoals winterkoning en heggenmus. Ook biedt deze schuilgelegenheid aan kleine zoogdieren, zoals (spits)muizen, egel en wezel en aan amfibieën, zoals gewone pad.In het Drogenhofschuur werd aan de inkomdeur een lamp voorzien met schakelaar. Nu kunnen we ook als het donker is de schuur veilig betreden.

In het Drogenhofschuur werd aan de inkomdeur een lamp voorzien met schakelaar. Nu kunnen we ook als het donker is de schuur veilig betreden.
 
  Zwerfvuil rond het Zevenbergenbos is één van de grootste ergernissen: ook vandaag een kruiwagen vol, vooral drankverpakking. De Vlaamse overheid onderzoekt momenteel de invoering van een statiegeldsysteem voor eenmalige drankverpakkingen, zoals de welbekende blikjes en plastic flesjes. Ongeveer 40% van het volume en 33% van het gewicht van zwerfvuil bestaat uit deze drankverpakkingen. De invoering van statiegeld kan dus een groot effect hebben op het zichtbare vuil in de parken en langs de wegen. In onze buurlanden zien we dat een statiegeldsysteem kostenefficiënt kan worden ingevoerd. Nu maar hopen dat België ditmaal wel bij de beste van de klas hoort door het invoeren van deze milieu maatregel.
 
   
7/11/2015 Maandelijkse werkdag
 
Even een rustpauze nemen.
   
  Het zou wellicht meerdere decennia duren om zonder beheer een oud kasteelbos zoals Zevenbergen om te vormen tot een natuurbos. Deze lange periode kan flink worden verkort door omvormingsbeheer uit te voeren met als doel het vergroten van de natuurlijke waarde van het bos door de onnatuurlijkheid terug te dringen. Zo werden in de voorbije 15 jaar alle rododendrons, die ongeveer 50% van de ondergroei uitmaakten, uit het oud-bosgedeelte van het Zevenbergenbos verwijderd. Deze exoten verhinderden een natuurlijk opbouw van het bos-ecosysteem door hun woekerend karakter en hun slecht verteerbare bladeren zorgden daarbij ook nog voor een verzuring van de bodem. Het nadeel van deze werkwijze is wel dat we op de vrijgekomen ruimte in de ondergroei een massale opslag van esdoornzaailingen zien. Deze soort groeit namelijk gemakkelijker in de schaduw van het bestaande bos dan andere boomsoorten. Wanneer we ook hier niet ingrijpen dan krijgen we een eenvormig donker bos zonder voorjaarsbloeiers.

Om dit te voorkomen hebben we vandaag tijdens de maandelijkse werkdag op enkele plekken in het oud bosgedeelte deze opslag van esdoorn bestreden. Ook de gracht rond dit oud bosgedeelte werd verder vrijgemaakt van omgevallen bomen en dode takken.
 
  De tractor kreeg een grondig nazicht van onze mekaniekers. Zo werd het kapotte zwaailicht hersteld.
   
3/10/2015 Maandelijkse werkdag
 
  Met negen personen verzamelden we op zaterdag 3 oktober in de ochtenddauw aan de schuur in de Schawijkstraat om in het natuurgebied Zevenbergenbos te werken. Onze eerste appels in de hoogstamboomgaard konden geplukt worden. Het oude appelras Keuleman zorgde voor een oogst van ongeveer 15 kg afkomstig van één boom. Keuleman is een appelsoort die eerder droog en zurig is maar daardoor extra lang bewaart. Tot eind april kan de appel geconsumeerd worden bij bewaring in een droge en koele kelder. Wij lieten dit niet zo ver komen en onze ‘specialist’ van dienst heeft er bij wijze van een proevertje al een heerlijke appeltaart mee gebakken.

Het tijdens vorige winter aangeplante eikenbos langs de Schawijkstraat (Gasthuishoevebossen) is goed gelukt. Meer dan 95 % van alle aangeplante bomen hebben de droge zomer overleefd en zullen de volgende jaren uitgroeien tot een echt bos. Tussen de boompjes is er nu veel opslag van esdoornzaailingen. Vermits esdoorn sneller groeit in de eerste jaren dan zomereik hebben we met vereende krachten zoveel mogelijk esdoornplantjes met de hand verwijderd. Een geduldig werk dat beslist tot goede resultaten zal leiden.
 
   
23/9/2015 Nieuws van de beheerploeg
  De winter 2015-2016 staat voor de deur. De wintertijd is de ideale periode om beheerswerken uit te voeren in het bos en aan landschapsbeheer te werken. Met een aantal vrijwilligers van de beheerploeg hebben we in september de koppen bij elkaar gestoken en een beheerplanning uitgewerkt. De beheerplanning is een lijst van jaarlijks of regelmatig op te volgen werken en eenmalige beheerswerken. Drie prioriteiten staan deze winter op de agenda: hakhoutbeheer in functie van de voorjaarsflora, omvorming van monotone beukenaanplantingen naar een meer gemengd bostype en de omvorming van de populierendreef aan de Schawijkstraat naar een dreef van inlands loofhout. De nodige vergunningen hiervoor zijn aangevraagd bij de gemeente en de dienst Erfgoed. Er is ook een exploitatieovereenkomst opgesteld met een professionele bosontginner voor het kappen van de populierenbomen in de dreef. Als alle vergunningen binnen zijn kan in november-december gestart worden met de omvorming van de dreef.
 
  De problematiek van de instroom van rioolwater uit de Keerbeek in het bos langs de Boerenkrijglaan is aangekaart bij de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen. De oorzaak van de regelmatige instroom van rioolwater in het habitatgebied ligt in het feit dat de rooster in de Keerbeek op het einde van de Boerenkrijglaan dikwijls verstopt is door zwerfvuil en door takken en bladeren.
 
  Een oplossing om hieraan te verhelpen is het terug openmaken van de inbuizing van de Keerbeek langs de Schawijkstraat zodat het water ongehinderd kan wegstromen richting Diepenbeek en Schijn in Wommelgem. Voor de gemeente Ranst is dit ook een veiliger oplossing dan de huidige situatie. Een herhaling van de overstroming in september 1998 in de Merellaan, Eksterlaan, Profeetstraat en Schaapsvonder is immers best te vermijden. De werkgroep Natuurpunt Zevenbergenbos hoopt dan ook dat de gemeente Ranst zal meewerken aan de uitwerking van dit voorstel om het habitatgebied te vrijwaren van vervuiling en de woonwijken te beschermen tegen overstroming.
 
   
5/9/2015 Maandelijkse werkdag
  Op de maandelijkse werkdag van 6 juni werd de geknakte boomstam langs het wandelpad in het oud bos gedeeltelijk opgeruimd om een doorgang te kunnen garanderen. Vandaag werden de stammen ter plaatse gekliefd en verzaagd tot brandhout. Dit hout wordt aan particulieren verkocht om zo de kosten te dekken die komen kijken bij het beheren van het Zevenbergenbos.
 
  Verder werd de jaarlijkse maaibeurt van de vlinderweide langs de centrale Bosdreef uitgevoerd met afvoer van het maaisel. Op deze manier verschralen we geleidelijk de bodem en geven we kruiden en bloemen die anders door de snelle, dominante groeiers verdrongen worden, kans om te groeien. Na verloop van tijd zal dit grasland verder evolueren tot biodiverse, kruidenrijke graslanden die voor tal van vlinders, sprinkhanen, libellen, … meer kansen bieden.
 
 
 
   
25/8/2015 Weekploeg plaats drinkbak voor Galloways
 
 
   
24/8/2015 De weekploeg plaats een bijenhotel speciaal voor sachembijen
 
 
 
 
   
   
17/8/2015 De weekploeg in actie
 
  Weghalen van takken en dode boomstammen uit de Sterregracht om waterdoorstroming naar de Keerbeek te garanderen.  Dit is ook nodig om voldoende zuurstof in het water te houden. Rottend materiaal onttrekt heel wat zuurstof uit het water en zuurstof is noodzakelijk voor het waterleven.
 
  opruimen van zwerfvuil in het gemeentebos.
   
6/6/2015 Maandelijkse werkdag
 
 

Wat hebben we vandaag allemaal gedaan?

Zoals elk jaar trachten we in de zomer zoveel mogelijk Jacobskruiskruid en akkerdistels te maaien in de weilanden langs de Schawijkstraat vooraleer deze in zaad komen.

Omdat Jacobskruiskruid giftig is voor koeien en andere zoogdieren moeten we de verspreiding van deze plant naar de naastliggende hooilanden voorkomen. In gedroogde vorm is dit kruid voor deze dieren echter onherkenbaar.

Zo ook trachten we de verspreiding van de akkerdistels naar deze hooilanden te beletten om de kwaliteit van het hooi voor onze bioboer te kunnen garanderen.

 
 

In het oud bos gedeelte van ons reservaat was een zeer dikke boom op ongeveer 6 meter boven de grond geknakt en op het wandelpad terecht gekomen. Onze werkploeg heeft heel wat werk verricht om de doorgang langs dit pad terug mogelijk te maken.

Een aanhangwagen werd aan de schuur volgeladen met oude metalen en weggevoerd naar een opkoper van oud ijzer.
Hierbij nog een warme oproep.

We verzamelen in onze schuur resten oud ijzer, lood, koper, aluminium, enz . Met de opbrengst hiervan kunnen we ons materiaal onderhouden. Denk eraan en help ons. Alle kleine beetjes helpen..

Bedankt!

 
  PS:

Hieronder zien we enkele leden van de weekploeg op zondag 14 juni bij het de leggen van elektriciteit en verlichting in de Drogenhofschuur en de werfwagen.
 
 
   
2/5/2015 Maandelijkse werkdag
Een 15-tal werklustigen van jong tot minder jong stond alweer paraat om de handen uit de mouwen te steken. We verdeelden ons in groepjes om de verschillende taken tot een goed einde te brengen.

De grootste groep trok naar het nieuw aangeplante bos waar we hadden vastgesteld dat er veel opslag van Amerikaanse eik was naast de dreef van de Schawijkstraat. We hebben tussen de aangeplante boompjes geschoffeld. De groeikracht van Amerikaanse eik is immers groter dan de groeikracht van zomereik. Door het schoffelen zorgen we voor een groeivoorsprong van de zomereik.
 
  Een andere groep werkte verder aan het herstel van de omheining van onze weiden en bracht paardenmest naar onze fruitbomen. Ooit zal de oogst van onze mooie verzameling appel- en perenbomen rijkelijk zijn.

Twee goede zielen ontstopten de duiker onder de grote dreef aan het Duivelsbruggetje. Zij dachten aan deze taak een hele tijd hun handen vol te hebben maar de doorstroom van het water uit ons natuurreservaat was op een kwartiertje terug in orde. Om niet te snel terug naar de schuur te moeten gaan, hielden we ons hier verder rustig bezig met op zoek te gaan naar Eenbes, Dotterbloem, Knolsteenbreek, enz. Kwestie van op de hoogte te blijven van de stand van zaken van het natuurschoon waarvan we in het Zevenbergenbos mogen genieten.
 
  Een speciale vermelding ook nog voor de ploeg die voor de zoveelste keer het zwerfvuil opruimde op de wegen rond het bos.

Prachtig gedaan Myriam en Lysander!

We praatten na bij koffie, borrel en koek op een bank in het zonnetje achter de schuur.
   
4/4/2015 Maandelijkse werkdag
 
  Door de voorjaarsstormen tijdens de week van 31 maart 2015 zijn heel wat bomen gesneuveld in ons natuurgebied. Ook langs de Schawijkstraat kwamen twee bomen op de weg terecht. Deze moesten deze week al zo snel mogelijk door de weekploeg en de brandweer gedeeltelijk worden geruimd om doorgaand verkeer te kunnen garanderen. Vandaag hebben we ze volledig weggehaald. Ook in het bos zelf werden vandaag heel wat wandelwegen vrijgemaakt van omgevallen bomen. 
 
  In de schuur werkte onze elektricien-op-pensioen verder aan onze vernieuwde werkplaats.
 
   
29/3/2015 Open natuurdag Zevenbergenbos
door
Luce Vos
Lid
Gidsen
Werkgroep

Zoals voorspeld werd, hadden de weergoden regen en storm op het appel op onze opendeurdag. Maar zelfs zulk een noodweer zal de enthousiaste medewerkers niet weerhouden om een prachtig programma te voorzien voor de natuurliefhebber.

Met het succes van vorige editie in het achterhoofd, kon je opnieuw zoeken naar waterdiertjes. De omgeving van de Vlaspoel onderging een ware metamorfose in het verlopen jaar. Er werd een reuze insectenhotel gemaakt waar we terecht zeer fier op zijn. Naast de vele vragen en antwoorden rond dit hotel, kon de handige bezoeker zijn eigen bijenhotelletje in mekaar steken en meenemen naar huis. Hoe meer we nestgelegenheid aanbieden voor de solitaire bijen, hoe beter de populaties zich kunnen herstellen. We hebben de diertjes echt nodig!
De begeleide wandelingen kwamen langs het Boshuisje, waar men Zevenbergen kon proeven. Verschillende hapjes werden er aangeboden. Allen gemaakt met kruiden die in Zevenbergen te vinden zijn. Zevenblad, brandnetel, fluitekruid, kleefkruid, boerenwormkruid, paardebloem, vlierbloesem, paarse dove netel en maartse viooltjes werden gebruikt in de gerechtjes. Allen kruiden die algemeen voorkomen en waarvan vooral de jonge blaadjes gebruikt worden. De receptjes vind je verder in deze nieuwsbrief.

 
 
 
  Ondanks het weer hadden we voor elke activiteit belangstelling. Sommigen aangespoord door een viervoeter die toch zijn wandeling moet hebben, weer of geen weer. Anderen met een groep uitgelaten kinderen, die erg veel honger hadden bij het zien van pannenkoeken. Zelfs al zagen de pannenkoeken groen en leek het eerst wat vreemd, lekker was het wel. Ook de limonade van vlierbloesem werd erg gesmaakt. De druppels aan hun neus verhinderden de glunderende blik in hun oogjes niet. Ook de mama en papa lusten wel de pesto met zevenblad.
 
 

Het was nat, er was veel wind. Rondom de poel was het een echte modderpartij, maar o zo leuk om de salamander te scheppen, of een larve van een libel te bewonderen. In die kleine gaatjes, kruipen daar echt die bijen in? Met een lekkere kom soep in de hand bevestigde papa die vraag, de dag was weer geslaagd.

Bedankt aan iedereen die het mogelijk maakte.

   
7/3/2015 Maandelijkse werkdag
  Bij het begin van deze werkdag kregen we een hele waslijst te horen van werken die vol ongeduld op ons aan het wachten waren.
Tussen haakjes: Er is haast altijd zoveel werk te doen dat onze maandelijkse werkdag totaal niet volstaat. Wij hebben het geluk dat we ook nog kunnen terugvallen op een ploeg vrijwilligers die minstens 1 dag van de week de handen uit de mouwen steekt.
 
  Hiernaast zien we enkele leden van de weekploeg op 18 mei bij het vernieuwen van de omheining.
  Zo werd er vandaag de Amerikaanse vogelkers of bospest bestreden in een aangrenzende strook met ons natuurgebied langs de Schawijkstraat. Op deze manier hopen we uitzaaiingen van deze woekerende exoot vanuit dit randgebied te voorkomen. De Amerikaanse vogelkers werd in de jaren twintig als zogeheten 'vulhout' in naaldhoutaanplantingen toegepast. De struik zou de humus verbeteren en dwingt door de schaduwwerking de dennen tot hoogtegroei. De plant deed het echter zo goed dat de Amerikaanse vogelkers plaagvorming vertoonde; waar de struik was aangeplant zaaide hij zich al te voorspoedig uit. Hierdoor werd de natuurlijke verjonging van inheemse boomsoorten en het behoud van open plekken in het bos verhinderd.
 
  In het openschuur gedeelte van de Drogenhofschuur werd er plaats gemaakt voor de werfwagen die we onlangs verworven hebben’. Hiervoor moest heel wat hooi weggevoerd worden naar de hooizolder van de Kempische stal. De grond in deze stal werd hiervoor eerst grondig schoongeveegd. Voor de werfwagen zelf was er heel wat mankracht nodig om deze op zijn plaats te krijgen.
 
  Met het vooruitzicht van de komende opennatuurdag op 29 maart werd er rond het bijenhotel een hele hoop takken en hakhout verhuisd naar een takkenhaag achter de Drogenhofschuur. Een takkenwal zelf is een ideale leef- en broedplaats voor kleine vogeltjes, zoogdiertjes zoals wezeltjes en egeltjes, heel wat insecten maar ook voor een resem zwammen.
 
   
7/2/2015 Maandelijkse werkdag
 
Lysander, zoon van Myriam
   
 

Een tiental vrijwilligers van jong tot oud lieten zich door de vrieskou niet afschrikken en tekenden present op deze werkdag.

Wat stond er allemaal genoteerd op het takenlijstje ? 


De aankondigingsborden voor de Opennatuurdag moesten tevoorschijn worden gehaald en klaargemaakt om deze jaarlijkse Zevenbergen-hoogdag aan te kondigen. Er werd verder in de schuur opgeruimd en de plaats werd voorbereid waar we een extra opbergruimte voorzien voor ons materiaal. Anderen trokken er met tractor en kettingzagen op uit om nog wat populieren op te ruimen.

In de houtwal die we een aantal jaren geleden aanplantten langs de vloeiweide snoeiden we de eiken zodat deze zeker nog meer in de hoogte zouden groeien. Onze Galloway-runderen gaan de extra schaduw die we zo creëren zeker appreciëren. Dat deze dichte houtwal ook bij een heleboel vogels in de smaak valt lijdt geen twijfel. Ondermeer een koppel fazanten was getuige van ons geploeter door de dichte bramen. Als afsluiter werd er bij borrel en kop koffie nagekaart in ons boshuisje.

   
3/1/2015 Maandelijkse werkdag
 
  Op deze werkdag werd het Buitenhof opgeknapt. Het Buitenhof van het kasteel Zevenbergen werd samen met de eikendreef tot aan de Vaartstraat in 1985 toegevoegd aan het beschermd landschap van het boscomplex Zevenbergenbos-Muizenbos dat sinds 1981 bij ministerieel besluit bescherming geniet. In 2009 werd het samen met de Bovenhof in beheer genomen door onze werkgroep.

Zoals al eerder vermeld werd op 1 januari door een nieuwe vzw ‘Hof Zevenbergen’ het kasteel en een deel van het domein Zevenbergen in Ranst in erfpacht overgenomen. Nieuwe eigenaar, nieuwe afspraken: zo ook met de Buitenhof. Hof Zevenbergen wil het witte huis (horend bij het kasteel) gelegen op het einde van de Kasteeldreef en grenzend aan het Buitenhof her opwaarderen: er zal een tijdelijk opvangplaats voor mensen met burn-out, depressie, … worden ingericht. Zo zou ook de omgeving, de Buitenhof naar evenredigheid moeten worden ingericht. Daar deze in een beschermd landschap ligt moesten de werken eerst besproken worden met het Agentschap Erfgoed. Historisch werd het Buitenhof gebruikt als groenten en bloementuin door de nonnen op het Kasteel. De percelen werden destijds verdeeld door buxus-hagen met smalle tussenpaden. Deze structuur moet behouden blijven.
 
 
Eddy met de boomzaag   Peter met de heggenschaar
   
 
 

Vastgeketende bank

Verleden jaar werd de zitbank die hier op de Buitenhof werd geplaatst telkens door hangjongeren verplaatst naar de struiken waar ze zich meer konden verstoppen. Heel wat drankblikjes en ander zwerfvuil werden daar telkens achtergelaten.

Om dit probleem op te lossen werd eerst voorgesteld om de bank daar weg te halen maar daar veel gasten van het bezinningshuis Zevenbergen deze zitbank gebruiken om van de ochtendzon te komen genieten werd er besloten om de bank vast te ketenen aan een dikke boom.
   
6/12/2014 Maandelijkse werkdag
 
  Op deze prachtige droge herfstdag zijn we met zijn allen terug naar de Hogenaard getrokken: een bebost terrein van 5,2 ha langs de Kleine Merrebeek dat door Natuurpunt in 2010 werd aangekocht en door onze werkgroep wordt beheerd. Om binnen dit gebied de natuurlijkheid en biodiversiteit te herstellen zijn we vandaag de plekken waar 25 Amerikaanse eiken zijn gerooid gaan aanplanten met haagbeuken en zomereiken.

De Amerikaanse eik is een uitheemse soort. Buiten zijn natuurlijke habitat vind je op en rond deze eik een veel, veel kleinere natuurrijkdom dan deze die je aantreft bij onze streekeigen zomereik. Op Amerikaanse eik vind je amper 20 soorten insecten, terwijl er op en rond de Zomereik minstens 400 soorten te vinden zijn. Bovendien zaait de Amerikaanse eik veel gemakkelijker uit en verdringt zodoende de zomereik.

Deze bomen verwijderen was een duidelijke beheerskeuze bij het omvormen van de Hogenaard in een natuurreservaat.
 
 
16 augustus 2014 Hogenaard   24 augustus 2014 Hogenaard
  De laatste eiken en haagbeuken werden op een gedeelte van een open plek aan de poel aangeplant. Nu we toch in de buurt van de daar aanwezige poel waren, hebben we de zwarte els opslag rond deze poel met wortel en al verwijderd om deze bomen wat verder van de poel weg aan te planten. Zo houden we deze poel aantrekkelijker als voortplantingsplaats voor salamanders en bruine kikkers.
 
 
  Terug aan de Drogenhofschuur voor een hapje en een drankje zagen we onder de kerkuilennestkast braakballen liggen. Het is de eerste keer dat we hier braakballen vinden gedurende al de jaren dat deze kerkuilennestkast hangt.

De kerkuilenwerkgroep van Natuurpunt die zich inzet voor het behoud van de kerkuil in onze regio heeft deze destijds geplaatst in de nok van de open schuur. Nu maar hopen dat er effectief kerkuilen hier hun plek hebben gevonden.
   
8/11/2014 Maandelijkse werkdag
  Prachtig herfstweer om in de buitenlucht te gaan werken: veel zon, windstil, niet te koud, niet te warm en droog. Wat moet je nog meer hebben om met geëngageerde mensen te gaan werken die samen het beste van zichzelf geven voor meer en betere natuur.

John is in ieder geval volop erin gevlogen door ons met behulp van een schoolbord te briefen over de technische en organisatorische aspecten van de boomplantactie op 29 november. Meer dan 1500 plantgaten zijn er nodig en vandaag was het volmaakt weer om ermee te beginnen. De plantgaten zullen gemaakt worden met behulp van een grondboor bevestigd aan de tractor. Deze grondboor werd speciaal voor deze boomplantactie door de gemeente Ranst uitgeleend aan onze werkgroep, waarvoor veel dank.
 
  Dan met z’n allen naar het terrein zelf; iedereen wilde de boring van het eerste plantgat meemaken. Nand voerde de eerste boring uit. We konden direct zien dat het hier om echt zandgrond gaat in fel contrast met de over het algemeen leemhoudende grond in het Zevenbergenbos.
 
  Na de eerste boring trokken de meesten naar de Hogenaard, een bebost terrein van 5,2 hectare dat door Natuurpunt in 2010 werd aangekocht. De vorige maanden heeft de werkgroep hier 25 Amerikaanse eiken laten rooien door een gespecialiseerde aannemer.. Deze exoot verdringt door zijn grotere groeisnelheden en beschaduwing de meer interessante, inheemse loofboomsoorten zoals de zomereik en sporkehout. Ondanks dat de aannemer mooi werk heeft afgeleverd heeft hij met de rupskraan toch enkele oneffenheden op de paden veroorzaakt. Dit hebben we dan met wat schoffelwerk weggewerkt. Ook het bruggetje over de Hogenaardseloop moest dringend hersteld worden omdat de balken van populierenhout vermold waren. Een ander houten bruggetje in dit bos werd ook zeer recent hersteld door onze weekploeg.

Benieuwd naar de booractiviteiten trokken we op het einde van de werkdag terug naar het te beplanten terrein. Heel wat plantgaten waren al te bespeuren maar er zouden nog heel wat uren nodig zijn om alle plantgaten te maken. John nam ons nog mee in het ernaast gelegen jong gemengd bos dat in 1998 werd aangeplant.
 
 

Hier vonden we een heus bosmierennest, een indicatie dat we ons in een gevarieerd en interessant bosgebied op zandige bodem bevinden. Slechts één bosmier was op het nest te zien, wat logisch is daar mieren in de winter onder de grond leven. In deze koepel waren ook grote gaten te zien, uitgehakt door de Groene specht die bijna uitsluitend van mieren leven.

  Rode bosmieren zijn wettelijk beschermd omdat ze zeer nuttig zijn voor het bos. Ze leven vooral van bladluizen die ze uit de bomen plukken.

Daarna was het genieten van een warm herfstzonnetje met een hapje en een drankje.
 
 
P.S.:

Ondertussen zijn alle
plantgaten gemaakt.


De maandag nadien heeft Nand tijdens de werkdag van de weekploeg nog heel wat plantgaten geboord.

John heeft dinsdag 11 november heel zijn feestdag opgeofferd om de rest van de nodige plantgaten te graven.

  Over geëngageerde mensen gesproken.
   
4/10/2014 Maandelijkse werkdag
foto's:
Christophe Fontyn
 
 

Wat hebben we op deze mooie nazomerdag allemaal gedaan! Eerst hebben we nog enkele karren grond aangebracht om de grond tussen de Drogenhofschuur en de vlaspoel wat verder te gaan nivelleren. Deze zwarte grond is afkomstig van de aanleg van de Drogenhofpad langs de Schawijkstraat van enkele jaren terug. Gezien de gunstige weersvoorspelling-en van regen hebben we dit stuk erf ook maar gelijk met wat gras ingezaaid. We willen hier geen slijkboel krijgen tijdens de winter. Vlak na de winter zal dit stuk grond worden aangeplant met bloemrijke struiken en planten om bijen en insecten aan te trekken voor ons bijenhotel.

Voor een goede buurmanschap zijn anderen de strook achter de percelen van de Boswijk gaan maaien om deze open en netjes te houden.

En zo was de voormiddag weer vlug voorbij.

 
 
P.S. : En dan was er nog iemand die deze werkdag volledig vergeten was en in plaats daarvan lekker zat te genieten van het nazomerweer op zijn terras thuis.

Normaal slaat hij geen enkel werkdag over. Diezelde avond van de werkdag heeft hij nog een wildcamera gaan plaatsen in het Zevenbergenbos en heeft hij de mooi gerijfde ophoging gezien bij de vlaspoel maar niet gedacht aan een eventuele werkdag van die voormiddag. De weekploeg zal dit wel gedaan hebben. Pas 's avonds laat werd hij via email op de hoogte gesteld van deze werkdag.
  Ten compensatie van zijn vergetelheid is hij 's anderdaags heel de voormiddag gaan werken in het Zevenberenbos: hij heeft de poel in de vloeiweide vrij gemaakt van wilgenopslag. De gezellige babbel met een hapje en een drankje op het einde van elke werkdag heeft hij echter moeten missen. Hij had de werkdag maar niet moeten vergeten.
   
6/9/2014 Maandelijkse werkdag
 

Een van onze voornaamste taken in en rond het natuurreservaat is de veiligheid van de wandelaars en fietsers garanderen. Hiervoor worden op regelmatige basis gevaarlijke bomen en takken opgespoord: mocht er direct gevaar dreigen dan worden deze zo vlug mogelijk geruimd, anders wordt dit werk tijdens de volgende werkdag uitgevoerd. Ook tijdens deze werkdag werden verschillende onveilige takken en bomen langs het Drogenhofpad weggehaald.

Ook de wandelweg rond de vlaspoel achter de Drogenhofschuur werd met een bosmaaier gemaaid om deze toegankelijk te houden voor de gidsbeurten.

 
  Verder werd er gewerkt aan de omgeving rond het insectenhotel. Het hotel zelf is klaar maar het terrein er rond moet nog verder ingericht worden om dit zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor insecten en wilde bijen. Een dergelijk leefgebied voor wilde bijen moet voldoen aan twee zaken: naast voldoende nestgelegenheid (insectenhotel) moeten er voldoende juiste voedselplanten in de onmiddellijke omgeving staan.
  Voedselplanten leveren nectar en stuifmeel aan solitair levende bijen. Om dit te kunnen realiseren zullen heel wat zwarte elzen plaats moeten maken voor meer bloeiende struiken en planten.
 
   
2/8/2014 Maandelijkse werkdag
 
  De vlinderweide in de Gallowayweide werd tijdens deze werkdag verder gemaaid. Er stonden dit jaar opmerkelijk heel wat meer distels ondanks alle inspanningen van de vorige jaren om hun aantal te beperken door deze voor de zaadvorming met de hand uit te trekken. Ondanks het feit dat distels een natuurlijk onderdeel zijn van het Vlaamse landschap is deze ruigte niet direct de vlinderweide die wij voor ogen hadden en waar de mensen van houden. Daarom gaan we volgend jaar het beheer van dit stuk herzien.

Toch heeft deze vlinderweide ook dit jaar zijn functie vervuld: tijdens het hooien van de naastliggende hooiweide konden de insecten waaronder heel wat vlinders, bijen en hommels hier voldoende bloeiende nectarplanten vinden.
 
  Een andere groep hield zich bezig met het weghalen van takken en dode boomstammen uit de Sterregracht. Dit is niet enkel noodzakelijk om een waterdoorstroming naar de Keerbeek te garanderen maar ook om voldoende zuurstof in het water te houden. Rottend materiaal onttrekt heel wat zuurstof uit het water en zuurstof is noodzakelijk voor het waterleven.

Ook heel wat zwerfvuil rond het Zevenbergenbos werd geruimd. De werkdag werd afgesloten met een heerlijke pruimentaart die Eddy had gemaakt van de pruimen uit de tuin van Nand.

En of het smaakte!!
 
   
5/7/2014 Maandelijkse werkdag
  Op deze regenachtige werkdag hebben we verder gewerkt aan het uitsteken van het voor het vee gevaarlijke jacobskruiskruid, waar we vorige werkdag aan begonnen waren. Ook de Reuzenberenklauw die langs de Kleine Merrebeek in ons natuurgebied groeit, moest er aan geloven.
 
  Deze invasieve soort is afkomstig uit de Kaukasus. In het verleden werd de plant vooral geïmporteerd als rariteit voor in botanische tuinen. Uit deze tuinen is er een spontane verspreiding opgetreden over het Europese continent. De Reuzenberenklauw is een majestueuze plant. Met enorme bladeren en bloemschermen zo groot als parasols kan hij tot 4 meter hoog worden. Reuzenberenklauw verspreidt zich enkel via zaad en van zodra de plant zaad geproduceerd heeft, sterft ze af. De grote bladoppervlakte van de plant zorgt voor heel wat schaduw op de bodem. Waar de plant in grote aantallen aanwezig is kan dat leiden tot een onderdrukking van de onderliggende (inheemse) fauna en flora. Op termijn veroorzaakt dat een sterke afname van de lokale biodiversiteit.
  Afgezien van de ecologische problemen betekent de Reuzenberenklauw ook een gevaar voor de gezondheid. Het waterachtige sap van de plant bevat chemicaliën (furanocumarines) die onder invloed van het zonlicht worden geactiveerd. Wanneer die stoffen in aanraking komen met het huidoppervlak, in combinatie met ultraviolette straling (zonlicht), kunnen ze erge brandwonden veroorzaken.
 
  n de schuur werkten onze vaklui verder aan het insecten- en bijenhotel. En tenslotte werd een aanhangwagen vol oude metalen naar Ijzerland op de Hoge Keer te Wommelgem gebracht. Deze rommel heeft ons weer een aardige som opgeleverd voor de clubkas.

Tot slot nog een warme oproep.

We verzamelen in onze schuur dus resten oud ijzer, lood, koper, aluminium, enz . Met de opbrengst hiervan kunnen we ons materiaal onderhouden. Denk eraan en help ons. Alle kleine beetjes helpen..

Bedankt! 
   
28/6/2014 Ons insectenhotel is in aanbouw
 
  De werkgroep Zevenbergenbos kon niet achterblijven in het volgen van de huidige natuurtendens om insecten de nodige rust- en nestgelegenheid aan te bieden en ze zo te helpen in hun voortbestaan. Ons multifunctioneel insectenhotel zal plaats bieden aan solitaire bijen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, oorwormen, vlinders, e.a. soorten insecten. Tevens te voorzien van een stenen bodem om amfibieën uit de poel te herbergen. De plaats die we gekozen hebben is aan de vlaspoel achter de Drogenhofschuur, de constructie (h:240 X b:175 x d:50 cm) zal geplaatst worden met de voorzijde (vlieg ingangszone) in ZZO-lijke richting en in de bouwstijl van de nabij gelegen Drogenhofschuur. Alle bouw- en vullingsmaterialen zijn autochtone materialen uit het Zevenbergenbos. Enkel de onderbouw (tegen de grond) zal met bakstenen en kasseien gebeuren, dit om amfibieën (o.a. salamanders) een onderkomen aan te bieden eens ze de poel verlaten.
 
  We hebben gekozen voor modulaire inbouwkastjes (10 kastjes van 30 x 35 cm), die naargelang de komende gastenbezetting en de evolutie hiervan gemakkelijk aangepast kunnen worden en de node van de insectengasten kan optimaliseren.
  De omgeving van (vlas)poel, begroeiing en insectenhotel moet een educatief niche vormen voor onze natuurgidsen, maar ook een natuurbelevingsplaats waar de natuur vrij spel heeft en de mens tot rust kan komen en kan genieten van de natuur.
 
Momenteel vorderen de werken van aanbouw. Het basis frame van het hotel is quasi klaar (zie foto), op de plaats waar het insectenhotel moet komen (zie foto) hebben we de nodige struiken en boompjes weggekapt. Het zal nog enkele weken tijd vergen om de onderbouwstructuur te maken, het plaatsen van het frame en het dak te maken en het opbouwen van de hotelkamers in de kastjes. Werk voor de komende weken.

Maar zonder twijfel Zevenbergenbos zal binnenkort beschikken over een 5-sterren insectenhotel en dit dankszij de creativiteit en werkijver van de vrijwilligers werkgroep beheer van het Zevenbergenbos.
   
7/6/2014 Maandelijkse werkdag
  Het plan om achter de Drogenhofschuur aan de Vlaspoel een educatief plaats te creëren is uitgegroeid tot een heus project: een insecten- en bijenhotel waar mensen van dichtbij het leven van de wilde en solitaire bijen kunnen bestuderen en een vlonder boven de poel waar wateronderzoek mogelijk wordt gemaakt.
 
  Het geraamte van het insecten- en bijenhotel werd de voorbije weken in de schuur ineen gehamerd. Het ziet er indrukwekkend uit. Bijen hebben niet alleen een plaats nodig om zich voort te planten maar hebben ook stuifmeel nodig die ze in de onmiddellijke omgeving moeten kunnen vinden. Om de bijen van de weiden aan de overkant van de Drogenhofschuur naar het Bijenhotel te lokken gaan we in de buurt waar het bijenhotel gaat komen heel wat bijenvriendelijke planten en bloemen planten. Nu staan er vooral zwarte elzen die niet echt wilde bijen aantrekken. De voorbije weken werd dan ook al heel wat bomen rond de poel gekapt en vandaag werd dit werk verder gezet.

Een vrachtwagen zwart zand afkomstig van een aanleg van een siervijver bij de dochter van Ivo Breugelmans werd achter de schuur verdeeld om deze plek te nivelleren en droger te houden.  
 
  Anderen trokken gewapend met steekspade en grasmaaier naar de boomgaard langs de Schawijkstraat om Jacobskruiskruid uit te steken en te maaien. Dit kruiskruid bevat giftige stoffen, pyrrolizidine alkaloïden, waarvan koeien en andere zoogdieren ziek worden indien ze er grote hoeveelheden van eten. Koeien herkennen deze plant en zullen hem slechts eten indien er echt niets anders voorhanden is. In gedroogde vorm echter is dit kruid onherkenbaar. Daarom is Jacobskruiskruid taboe in hooilanden. Om de verspreiding van de plant tegen te gaan, zodat deze niet in de hooiweide terecht komt, wordt de plant dus best voor de zaadvorming uitgestoken of gemaaid. Voordat we dit stuk in beheer kregen werd dit stuk onderverhuurd aan een aannemer van wegenwerken. Deze heeft hier tijdelijk bergen zand opgeslagen. Nadien heeft hij deze terug moeten afvoeren en de grond opnieuw moeten nivelleren met zand dat hij had aangebracht. Sindsdien woekert het Jacobskruiskruid in deze weide.
 
 
  Tevens werden met de tractor heel wat wandelwegen gemaaid om deze goed begaanbaar te houden. De werkdag eindigde op een gezellige babbel met drank en een hapje.
 
   
3/5/2014 Maandelijkse werkdag
  We startten de werkdag met twee nieuwtjes.

Het eerste nieuwtje betreft het bijenhotel. Het idee om een bijenhotel achter de Drogenhofschuur te plaatsen krijgt vaste vorm. Jan en Michel plannen er de komende weken aan te werken. We bekijken samen de locatie voor het bijenhotel. Willen we dit project laten slagen, zal er stevig gesnoeid moeten worden om meer zon te krijgen op deze plaats.
 
  Het tweede nieuws bracht John. De werkgroep heeft ongeveer tweeŽnhalf hectare gebied extra in erfpacht gekregen. Hierdoor breidt ons natuurgebied Zevenbergenbos uit tot bijna 50 hectare. Dit bericht zorgt onmiddellijk voor een heuglijke stemming. We gaan kijken naar de nieuw verworven stuk dat een 150 tal meter van de schuur ligt. Er wordt luidop nagedacht over mogelijk beheer van het nieuwe stuk.

Hierna is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. De duiker tussen het gemeentebos en het natuurgebied die het water van de Sterregracht naar het Schawijkloop moet brengen, is bijna toegeslibd en moet geruimd worden.

 
  Aan de Galloway weide werd de strook tussen de omheining en de boszoom toegankelijker gemaakt voor de tractor. Dit vereenvoudigt het onderhoud van deze strook. Ook de strook achter de percelen van de Boswijk werd verder uitgebreid tot alle percelen en niet alleen beperkt tot de bebouwde percelen. Braamkoepels, japanse duizendknoop en bramen werden gemaaid. Struiken en bomen werden omgezaagd en de stronken verwijderd. Zo willen we op goede voet blijven staan met onze buren.

We werden aangenaam verrast door een van de bewoonster die spontaan een drankje kwam aanbieden. Dit werd sterk geapprecieerd.
   
6/4/2014 Opennatuurdag Zevenbergenbos

door
Luce Vos
Natuurgids

  6 april,

schuchter breekt de zon door de wolken. Het is nog vroeg. Het vredige Ranst slaapt. Of toch niet? Het anders zo rustige Zevenbergen gonst al van de bedrijvigheid. Gisteren was er ook al heel wat af en aan geloop. Zevenbergenbos stelt de de ‘deuren’ open vandaag. Aan de voorbereidingen zal het niet liggen. Sommigen lijken wel hun permanente woonplaats naar het bos verplaatst te hebben. Om 10 staat alles klaar. Er is al veel belangstelling. Eén ding is duidelijk, de weergoden zijn Zevenbergenbos goed gezind! Er werd een hele week al bewolkt en regenweer voorspeld op zondag. De voorbereidingen werden getroffen met een bang hart. Zou het nu echt na al die stralende dagen gaan regen op de opendeur? We hielden ons hart vast. In de loop van de voormiddag probeerde enkele druppels de vrees er goed in te krijgen. Maar wat een prachtige open dag werd het na de middag!
 
 
  Door de vroege lente stond Zevenbergen vol met bloemenpracht. Sommige bloeiers waren zelfs al over hun hoogtepunt. Speenkruid was minder weelderig present, maar het was er. Echter niet getreurd, want wat een mooie dag! Wandelaars konden genieten van weiden vol met pinksterbloem. De bosvergeet-me-nietjes gingen de concurrentie aan met de licht paarse hondsdraf. Hier en daar trof je al een open dagkoekoeksbloem aan. Het maarts viooltje vonden we niet meer, maar aan lichtsporig bosviooltje was er geen gebrek. 
 
 
  De formule werd dit jaar licht gewijzigd. Naast de geleide wandelingen, waren er eveneens enkele vaste posten bemand door gidsen. In de Kempense stal was een heuse tentoonstelling. Naast prachtige foto's kon je er allerlei te weten komen over de geschiedenis van Zevenbergen en zijn kasteel, de flora in het bos en het aanbod van natuurpunt. Aan de vijver werd geschept en kon men waterdiertjes ontdekken. Aan de galloway weide achter het kasteel werd er verder ingegaan op voorjaarsbloei en soorten. 
 
 
  Deze laatste post nam ik mee voor mijn rekening. Aan de hand van zoekkaarten werden wandelaars aangezet om zelf uit te zoeken welke plantjes ze zagen. Soms was wel wat overtuigingskracht nodig. Wat aarzelend begonnen werd, viel bij de meeste wandelaars, zodra bleek hoe eenvoudig bloemen op naam konden gebracht worden, in de smaak. Ik zag menig tevreden gezicht wanneer bleek dat die kleine onopvallende voorjaarsbloeier muskuskruid was. Een plantje veel minder bekend als de bosanemoon en het speenkruid, maar evenzeer een massale voorjaarsbloeier. Zowel klein als groot ging enthousiast met de kaarten aan de slag. 
 
 
  Volgens mij hebben onze bezoekers weer genoten. De spechten lieten zich regelmatig horen, de boomklever was zeer actief, enkele kauwen hielden alle activiteit van dicht bij in de gaten. Een zwartkop deed zijn best om tussen het geroep van de tjaftjaf gehoord te worden. Suskewiet, ook wel bekend als vink, deed zijn Antwerpse naam alle eer aan.
 
 
  Het drankje aan de schuur, een lekkere pannenkoek, wat kan er de dag nu beter afronden? Bedankt aan de vele handen die alles weerom realiseerden. Zonder al deze vrijwillige helpers zou het niet mogelijk zijn. Bedankt talrijke bezoekers, zonder jullie was deze dag niet zo geslaagd geweest.
   
5/4/2014 Maandelijkse werkdag
 
  Vorig jaar werden we door de langdurige winter gedrongen om de Drogenhofschuur te gebruiken als natuurcafé. Dit was ons goed bevallen.

Dit jaar fungeert deze schuur niet meer alleen als gelegenheid om iets te drinken maar ook als centraal punt van waaruit alle geleide wandelingen vertrekken en waar men waterdiertjes kan gaan scheppen uit de vlaspoel. Van hieruit kan men ook gemakkelijk naar de tentoonstelling aan de Kempische stal gaan kijken. Hiervoor kreeg de stalling een grondige kuisbeurt en werden de tenten, tafels en stoelen klaargezet.
 
  Verder werden de infoborden op hun juiste plaats in het bos geplaatst en de grote spandoek van natuurpunt opgehangen aan de grot. De tentoonstellingsborden met informatie over onze natuurreservaat en het tentje die moet dienen om de foto's van Dirk Dom in op te hangen werden klaargezet om 's anderdaags morgen naar de Kempische stal te brengen en op te stellen. 

Al was het nog maar 14 dagen geleden dat men heel het bos zwerfvuil vrij hebben gemaakt, toch hadden we weer een kruiwagen vol zwerfvuil moeten ruimen.
   
22/3/2014 "Let's do it" zwerfvuilactie gemeente Ranst.
  Net als vorig jaar hebben we vandaag de zwerfvuilactie georganiseerd door de gemeente Ranst ondersteund. In het kader van ‘Let’s do it” had de gemeente alle inwoners opgeroepen om vandaag de handen uit de mouwen te steken om zwerfvuil mee op te ruimen. Samen met andere gemeenten en steden werd er over heel het land zwerfvuil geruimd.
 
  Heel wat leden van onze werkgroep zijn vandaag dan ook komen opdagen om het zwerfvuil rond het Zevenbergenbos op te ruimen. Na de nodige instructies ontvangen te hebben van Eddy is iedereen op weg gegaan. Meestal betrof het rondslingerende blikjes, flesjes en verpakkingsmateriaal dat allemaal bewust of onbewust door de mensen werden weggegooid of achtergelaten in de berm. Dit ontsiert niet enkel de omgeving maar is ook slecht voor het milieu.
 
 
 
 

Een kleine opmerking::

Wanneer iedereen wat bewuster omgaat met de omgeving kan het opruimen van zwerfvuil vermeden worden.

want

de zeven leden die vandaag zwerfvuil hebben geruimd hadden liever hun voormiddag besteed aan beheerswerken die wachten in het natuurreservaat.

 
   
1/3/2014 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag werd er al gewerkt met in het achterhoofd de open natuurdag van 6 april. Daarom werd begonnen met het ruimen van het open gedeelte van de Drogenhof schuur om hier meer ruimte vrij te krijgen voor het plaatsen van tafels en stoelen. Ook de wegen in en rond het natuurgebied moeten er proper komen bijliggen. Het zwerfvuil langs de Schawijkstraat en de Centrale dreef in het Gemeente bos werd alvast geruimd.

 
  Voor de komst van de Galloways werd er verder gewerkt aan de afsluiting langs de Galloways weide aan de Boerenkrijglaan. In heel wat natuurgebieden van Natuurpunt helpen Galloway-runderen mee aan het beheer. Door een klein aantal Grazers in te zetten in een natuurgebied kan er een grotere variatie aan planten groeien. Galloways eten immers niet alle plantensoorten. Door het gras- en trapwerk ontstaan open plekken waar zaden kunnen kiemen en kleinere planten kunnen overleven. Meer planten brengt automatisch meer dieren met zich mee en zo ontstaat een grotere natuurrijkdom.
 
  Het snoeiafval van de geknotte knotwilgen in deze weide werd naar het koebosje gesleurd voor het bouwen van een takkenril. Deze gestapelde wallen van takken vormen een ideale schuil en woonplaats voor kleine diertjes: padden en kikkers kruipen hier weg, muizen en vogels vinden er een goede nest-, voedsel en schuilgelegenheid, paddenstoelen vinden er een goede voedingsbodem, insecten maken gebruik van de beschermde plekjes in deze wallen, …
 
  Natuurlijk werd deze drukke werkdag afgesloten met een gezellig samen zijn met een drankje en een hapje. Deze keer in een nette opgeruimde ruimte in het open gedeelte van de Drogenhofschuur.
   
1/2/2014 Maandelijkse werkdag met inhuldiging Kempense Stal
 
  Op 1 februari hebben we de bebording rond het natuurgebied in orde gebracht. Ook de schuur Drogenhof was dringend aan een opkuis toe en een rit naar het containerpark van de gemeente Ranst was dan ook niet overbodig. Het belangrijkste van die dag was de inhuldiging voor de werkgroep van de Kempense Stal langsheen de Hogenaardseloop aan de Schawijkstraat.
 
  Toen onze ‘architect’ Jan Jennes aankwam kreeg hij een daverend applaus. Maar ook de ambachtslieden die Jan bij de bouw van de stal bijgestaan hebben, waaronder vooral Eddy, Ivo, Marcel, Nand, Thierry en alle andere gelegenheidswerkers deelden in het applaus.
 
 

We vermelden ook graag Filip De Bonte, die gezorgd heeft voor sponsoring van de fundering van de stal met prefabelementen waarop het houten geraamte rust.

Even enkele kenmerken van de stal op een rij:

 • Fundering: prefabelementen beton De Bonte.
 • Houten gebinte en wanden : eik vanuit het Zevenbergenbos dat we zelf laten zagen hebben in Oelegem en drie jaar in de schuur gedroogd heeft.
 • Houten gebinte volledig in elkaar gezet met de ‘pen en gat’ techniek zoals ook toegepast in de Drogenhofschuur (maar dan 230 jaar geleden).
 • Dakopbouw: het dak met rode kleipannen (sponsoring Jan Jennes) is aan de zuid-oostkant afgekapt zoals bij de Drogenhofschuur.
 • Passend in het landschap: kom zelf zien op 6 april bij de publieksinhulding tijdens de opennatuurdag.

Bekijk hier naar foto's van de opbouw van deze Kempense stal.

 
  Na een glaasje gluhwein in de Kempense stal trokken we naar de KWB-lokalen waar we genoten van een lekkere maaltijd met pompoensop (bedankt Maria Jennes) beulingen (bedankt René) en appelmoes van Ranstse ‘boskoop of reinetten’ (bedankt Greet) . Gewoon prachtig was het en bedankt aan Maria Van Eccelpoel voor de organisatie en aan de bakkers en maaltijdbereiders van dienst en aan KWB voor het ter beschikking stellen van hun lokaal.
 
   
4/1/2014 Maandelijkse werkdag
 
  In het Zevenbergenbos heeft de kerststorm, die de naam 'Dirk' meekreeg tijden de nacht van 23 december op 24 december een joekel van een beuk geveld. Ongelooflijk hoe een kolossale gezonde beuk kan afknakken onder stormgeweld Op zijn schors kunnen we nog een ingekerfde tekst "Lord 1882 R" lezen. Tijdens zijn val heeft deze kanjer een kleiner broertje van meer dan een meter omtrek meegesleurd en deze laatste in twee gespleten. De twee bomen zijn over de Sterregracht gedeeltelijk in het Gemeentebos terechtgekomen. Vandaar dat we hier op deze werkdag begonnen zijn met het ruimen van deze bomen.
 
  De dunne takken zullen gestapeld worden op hopen om als schuilplaats te kunnen dienen voor heel wat diertjes. De stammen en de dikkere takken zullen verzaagd worden om als brandhout te worden verkocht waarmee we onze kosten kunnen drukken. Aan de kant van het natuurgebied zelf gaan we deze bomen gewoon laten liggen daar dood hout in een bos noodzakelijk is om een gezond en soortenrijk bos te krijgen.
   
16/12/2013 Extra werkdag: knotwilgen snoeien
21/12/2013
  10 jaar geleden heeft de werkgroep Zevenbergen- bos van Natuurpunt een rij knotwilgen in de Boerenkrijglaan aangeplant. Voor de derde maal werden ze nu geknot. Op twee werkdagen tijd (maandag 16 december en zaterdag 21 december) klaarden we de klus om 32 bomen te knotten. Goede hulpmiddelen (twee tractoren met werkplatform en twee kettingzagen) en vooral een aantal medewerkers die van aanpakken weten en veiligheid bij dit gevaarlijke werk voorop stellen, zijn cruciaal om dit werk tot een goed einde te brengen. Het resultaat is een rij landschapsbepalende knotbomen die door hun grillige knot meer en meer aantrekkelijk worden als niche voor andere organismen (vogels, insecten, planten).
   
8/12/2013 Maandelijkse werkdag
 
 

De omheining rond de hooiweide aan de Bosdreef naast de kasteelvijver werd verder aangepakt. De weekploeg was vorige maandag begonnen met het verwijderen van de versleten houten weipalen die dringend aan vervanging toe waren. Hiervoor gebruiken we zelfgemaakte weipalen van eiken uit het gemeentebos die geveld moesten worden  wegens veiligheidsoverwegingen. De vernieuwde afrastering rond deze hooiweide moet het mogelijk maken om na het hooien nabegrazing toe te laten met Galloways. Met een verschralend maaibeheer en nabegrazing willen we een rijkere flora creëren voor vlinders en andere insecten.

 
 

Aangezien we toch in de weide waren hebben we beide nestkasten, de torenvalk kast en de steenuil kast, uit de populieren gehaald en gekuist. Al het nestmateriaal werd eruit gehaald. Oud nestmateriaal is een uitstekende schuilplaats voor parasieten, teken, luizen en vlooien. Daarnaast kan het ook vocht vasthouden en uiteindelijk gaan schimmelen. De nestkasten hangen opnieuw 'proper' te wachten op een volgend broedkoppel. Door het reinigen is er minder risico om de nieuwe jongen te verliezen aan ziekte.

 
  Ook werden er dode iepen langs de weide omgezaagd en geruimd. Deze iepen waren aangetast door de iepenziekte. Iepenziekte is een schimmelziekte, veroorzaakt door de schimmel Ophiostoma ulmi, ofwel Ceratocystis ulmi. De schimmel infecteert razendsnel de houtvaten van de iep. De boom probeert de infectie te stoppen door zijn houtvaten af te sluiten met thyllen. Maar daardoor sluit de boom ook zijn eigen watervoorziening af en hij verdroogt. Binnen enkele weken kan de boom dood zijn.

Iepenziekte is een schimmelziekte. De ziekte kan op twee manieren worden overgebracht. Een kevertje, de iepenspintkever, verspreidt de ziekte door te eten van de twijgen en bladeren. Anderzijds kan de ziekte overgaan door wortelcontact tussen een zieke en gezonde boom. Wanneer een boom besmet is zal deze dood gaan. Doordat de iepenspintkever kan vliegen kan de ziekte zich eenvoudig verspreiden. Het is van het grootse belang zieke iepen snel te ruimen en onschadelijk te maken. Op die manier vormen ze geen bedreiging meer voor de gezonde iepen in de omgeving.
   
16/11/2013 Lancering van onze eerste digitale nieuwsbrief
 

Vandaag lanceren we met de werkgroep een nieuwsbrief waarmee we doelgerichter kunnen communiceren over waarnemingen en de evolutie van de natuur, over gidsbeurten en andere activiteiten. Ook het beheerteam zal via de nieuwsbrief regelmatig nieuws verspreiden over geplande of uitgevoerde beheerwerken.  

Met deze nieuwsbrief kunnen we meer supporters voor de natuur in en om het Zevenbergenbos bereiken dan in het verleden het geval was. Beveel deze nieuwsbrief gerust aan bij uw vrienden. Aan onze kant staat een enthousiast team klaar om regelmatig boeiend nieuws te brengen. Bijdragen voor de nieuwsbrief over interessante waarnemingen of historische-landschappelijke aspecten van het Zevenbergenbos en de ruime omgeving zijn steeds welkom.

Lees hier de nieuwsbrief.

   
9/11/2013 Extra werkdag
 
  Op deze extra werkdag werd de stal langs de Schawijkstraat verder afgewerkt.
   
2/11/2013 Maandelijkse werkdag
 
  Vandaag werd met man en macht al de pannen op de stal langs de Schawijkstraat geplaatst. Deze stal werd maandenlang door de weekploeg geconstrueerd. Een ander groep heeft zich bezig gehouden met het reinigen van de grachten in het natuurgebied..
   
5/10/2013 Maandelijkse werkdag
 
  Deze keer werd de vlinderweide in de Gallowayweide langs de centrale dreef gedeeltelijk gemaaid om deze winterklaar te maken. De anderen hebben zich verder bezig gehouden met de stal langs de Schawijkstraat.
 
   
6/7/2013 Maandelijkse werkdag
  Vandaag was het een echte maaidag. Rond de Drogenhof schuur werd gemaaid en geruimd zodat deze er weer netjes bijligt. Aan de Boswijk werden verder de bramen en netels langs de afscheidingen grenzend aan de woonhuizen gemaaid. En tenslotte werd ook langs de veldweg aan de boomgaard gemaaid.
   
1/6/2013 Maandelijkse werkdag
 
  Vandaag werd er op alle fronten gewerkt. Langs de publieke wandelpaden rond het bos werden gevaarlijke takken die wandelaars of fietsers zouden kunnen hinderen weggesnoeid. De zwarte gracht tussen het gemeentebos en het natuurgebied die de Sterregracht verbindt met de Schawijkloop werd geruimd om een betere doorstroming te krijgen.
 
  Voor een goede buurmanschap werden de bramen, netels en japanse duizendknoop in de strook grenzend aan de Boswijk gemaaid. De japanse duizendknoop is een woekerende exoot die hier terechtgekomen is door grondwerken verricht voor de aanleg van de Boswijk. De werkdag werd beëindigd met een hapje en een drankje.
 
 
   
5/5/2013 Klankenwandeling in het Zevenbergenbos: een impressie
   
 
 
 
 
 
 
 
   
4/5/2013 Maandelijkse werkdag
 

Deze werkdag stond volledig in het teken van de klankenwandeling in het Zeven-bergenbos van zondag 5 mei, georganiseerd door de raad voor Kunst en Cultuur & cultuurdienst Ranst in samenwerking met Natuurpunt Zevenbergenbos, Fedasil Broechem, milieraad Ranst en de SAMWD Lier (Filiaal Ranst).

Natuurpunt zal tijdens deze klanken-wandeling dranken serveren aan de Drogenhofschuur. Hiervoor werd vandaag de open schuur geruimd en de drank al gehaald bij de brouwer.

Verder werden infoborden over het bos in en rond het natuurreservaat geplaatst en de toegangswegen naar het bos gemaaid. Na dit alles werd de werkdag met een gezellige babbel afgesloten.

 
 
   
7/4/2013 Maandelijkse werkdag
 
  In de Veldweg aan de Schawijkstraat en langs de Hogenaerdseloop werd de snoeiafval van de geknotte knotwilgen verder opgeruimd. Rond de Vlasspoel werden de houtblokken van een eerdere kap voor het vrijhouden van de poel weggehaald. De weideafspanningen aan de Schawijkstraat werden gecontroleerd op schade en waar het kon direct hersteld. Na eerst de zelfklevers met de datum van de opennatuurdag van 24 maart 2013 te hebben verwijderd van de aankondigings-panelen werden ze opgeborgen voor volgend jaar. En dan was er koffie...
 
   
24/3/2013 Opennatuurdag

door
Luce Vos

Een beetje ongerust zagen we de datum van de opennatuurdag dichterbij komen. Waar bleven die eerste lentedagen en de broodnodige warmte voor de voorjaarsbloei? Optimistisch zoals steeds gingen we overtuigd op verkenning en stelden enthousiast vast dat er hier en daar schuchtere pogingen ondernomen werden door moedige bosanemoontjes. Het zou goed komen. Enkele warme dagen slechts en alles zou in bloei staan. Wie beschrijft de totale verbijstering als we ’s morgens wakker werden met een sneeuwtapijt van enkele centimeter! Wat nu gedaan? Positief was dat het bos er wit bijlag. ’t Waren wel niet de anemonen die de witte pracht verzorgden, maar het was wel haast zo feeëriek. Een winters bos lag op ons te wachten.

 
  Om 10u mochten we met 3 gidsen toch een 8-tal natuurliefhebbers begroeten. De ‘echte’ liefhebber houdt immers van het bos in alle weersomstandigheden. Op de frisse tocht leerden we heel wat bij over de ‘klimaatopwarming’ die ondanks de veel te koude temperaturen toch een feit is. We kennen extremere weersituaties de laatste jaren.
 
  Michel, de gids, wist aan te tonen dat de groene alg, Trentepholia umbria, voorkomend in het warmere zuiden nu ook op de boomstammen in het Zevenbergenbos waar te nemen zijn. We leerden hoe we bomen kunnen herkennen in de ‘winter’. We zagen buizerds zwevend boven het bos op zoek naar prooi. Onder het ijs op de vijver zagen we de groene ’knotsen‘ van de waterviolier, het bewijs van mineraalrijk, zuiver water in de vlaspoel. Kortom we genoten van een deugddoende winterwandeling.
 
  De pannenkoeken, heerlijke brandnetelsoep (ja,ja netels uit ons bos!), de warme chocola die in de schuur op ons wachtten, deed deugd. De ochtend was alvast geslaagd. Om 14u en om 15u hadden we groepen van een 30-tal liefhebbers. Met veel enthousiasme werden ook deze mensen rondgeleid door het winterse landschap. Ook al was het een beetje spijtig dat we het zonder de bloemenpracht moesten stellen, toch was het een geslaagde opennatuurdag.
 
  Het verplaatsen van de drank- en hapjes gelegenheid naar de schuur bleek een succes. Halfweg de wandeling was de verwarming meer dan welkom.
 
  Bedankt alweer aan al die bereidwillige handen die er een speciale dag van maakten.
 
  Bedankt aan de gidsen die de voorjaarsbloei moeiteloos in winterpracht omzetten. Bedankt voor die gezellige warmte die je ervaart telkens je in Zevenbergenbos rondloopt.
 
  Al die warme harten en ijverige handen die zorgen dat een prachtig stuk natuur, jaar na jaar mooier wordt en een moment van genieten kan bieden aan zij die het bezoeken.
 
   
23/3/2013 Extra werkdag voor opennatuurdag
  De gure winterse weersomstandigheden op deze lentedag deden de vrijwilligers twijfelen of de tenten voor de opennatuurdag wel moesten worden opgezet aan het boshuisje. Na druk overleg werd er beslist om dit jaar de bezoekers voor de aller eerste keer in de schuur te ontvangen..
 
 

Hiervoor moest de schuur omgevormd worden van een rommelige werkplaats naar een gezellige eet en drank gelegenheid. Spinnenwebben werden verwijderd, rommel opgeruimd, tafels met stoelen gezet, kookfornuis geïnstalleerd, afwasbak geplaatst, tractoren buiten gereden,... Enkel een koelkast moest niet voorzien worden, daarvoor was de binnentemperatuur van 4°C laag genoeg.

 
 
  Ook de informatieborden moesten nog overal in en rond het bos worden geplaatst langs de wandelpaden.
 
  En zwerfvuil werd voor de zoveelste keer nog eens opgeruimd rond het bos.
 
  Na al dit hard werken was het tijd om uit te bollen met een drankje en een hapje.
 
   
9/3/2013 Extra werkdag
 
  Voor de lente begint moest er nog wat boompjes gepland worden op de open plekken in het uitgedunde beukenbos aan het gemeentebos. Hiervoor werden jonge inheemse lindenbomen, haagbomen en eiken elders in het natuurreservaat gehaald. Verder stond het plaatsen van de draad aan de Gallowaysweide langs de Boerenkrijglaan op het programma om volgende week de koeien te kunnen verwelkomen. Door de regen werd dit werk verplaatst naar de weekploeg.
   
2/3/2013 Maandelijkse werkdag
 
  In de Veldweg aan de Schawijkstraat en langs de Hogenaerdseloop werd de snoeiafval van de geknotte knotwilgen opgeruimd. Deze waterloop biedt via de duiker onder de Schawijkstraat een veilige migratiemogelijkheid voor amfibieën van de weilanden naar de Vlaspoel en omgekeerd.
 
  Verder werd de taxushaag aan het boshuisje gesnoeid. Taxus komt niet meer als autochtone soort voor in Vlaanderen maar was vroeger wel inheems. De taxus die we nu nog vinden in Vlaanderen is verwilderd maar wel ingeburgerd. De werkdag werd afgesloten met een drankje en hapjes aan de openhaard in het boshuisje.
 
   
3/2/2013 Maandelijkse werkdag
 
  De werkdag is begonnen met het vol laden van een aanhangwagen met oud ijzer. Deze rommel bracht weer een aardige som op voor de clubkas.
 
  Daarna heeft een deel van de werkgroep verder gewerkt aan de omheining rond de Galloways-weide aan de Boerenkrijglaan. Op einde van de werkdag stonden alle weipalen op zijn plaats en kan er volgende keer begonnen worden met het plaatsen van de prikkeldraad.
 
  Ook werden nog twee eiken aangeplant in de dreef aan de Vaartstraat ter vervanging van twee dode exemplaren. Op de Hogenaerd werden nog bijkomende lindebomen aangeplant. Een dode boom die enkel nog leunde op enkele naburige bomen en dreigde te vallen op de Hogenaardseweg, werd met de nodige voorzorg verder omgehaald en opgeruimd.
 
  Bij het eindigen van de werkdag verraste Maria ons in het boshuisje met heerlijke warme erwtensoep met spekblokjes. Bij de drank serveerde Maria ons nog lekkere zwarte pensen hapjes. Hartelijk dank Maria, wij hebben lekker gesmuld!
 
   
5/1/2013 Maandelijkse werkdag
 
 

Tijdens deze eerste werkdag van het jaar werden al heel wat zelfgemaakte weipalen geplaatst in de Gallowayweide langs de Boerenkrijglaan. Er zal nog hard gewerkt moeten worden om deze weideafrastering op tijd klaar te hebben voor de opendeurdag einde maart. Ook werden takken en bomen die de afrasteringen op de Bovenhof en in het oude bosgedeelte kunnen beschadigen verwijderd. De werkdag eindigde met een gezellig samenzijn bij de open haard in het boshuisje met een hapje en een drankje.

 
   
   
1/12/12 Maandelijkse werkdag
 
 

De volgende maanden staat het onderhoud van de weideafrastering in de Gallowayweide langs de Boerenkrijglaan op het programma. De weekploeg heeft de voorbije weken hier al heel wat voorbereidend werk verricht door overwoekerende bramen en struiken te verwijderen langs deze weideafrasteringen. Vandaag heeft de werkploeg prikkeldraad van de weidepalen los gemaakt en de palen die in slechte staat zijn verwijderd. Ook werd de schildpaddenval uit de kasteelvijver op het droge gezet. De werkdag werd met een gezellig babbel afgesloten aan de openhaard in het boshuisje met een gebakje en een drankje.

 
   
3/11/12 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag weer een hele voormiddag lichte regen. In de Gallowayweide langs de Boerenkrijglaan werden de laaghangende takken die over of op de weideafrastering hingen afgezaagd. Voor een goede buurmanschap werden op een strook grenzend aan de Boswijk eerst de aangeplante inheemse struiken verplant om daarna de bramen en netels af te maaien. In de toekomst zal deze strook open gehouden worden. Een bospaadje in het oude bosgedeelte werd terug bewandelbaar gemaakt. Om te veel schaduw op de Vlaspoel te vermijden werden hier enkele bomen afgezaagd. Uitgeregend konden de vrijwilligers deze werkdag met een gezellige babbel beëindigen.

   
6/10/12 Maandelijkse werkdag
  Wat een hondenweer vandaag! Het boshuisje dat verschrikkelijk vuil bij lag werd onderhanden genomen. Hier komen tijdens de week van het bos 2 dagen lang een klas kinderen. De rest heeft in echt verschrikkelijk rotweer de gracht rond het bos verder opgekuist. Echt moedig van hen.
   
22/9/12 "Let's do it ! " Ranst
 

  Ranst ging samen met andere steden de opruimactie 'Let's do it" houden in strijd tegen zwerfvuil. Na een oproep van de werkgroep om deze actie mede te ondersteunen hebben heel wat leden de omgeving van Zevenbergen properder gemaakt. Ook leden van de jagersgroep Groot-Ranst werden opgemerkt. Zo zie je dat zowel jagers als natuurliefhebbers een propere natuur nastreven.
 
   
8/9/2012 Extra werkdag
 
  Door het droge weer van de laatste weken was het interessant geworden om de dichtgeslibte veedrinkpoel op de Hogenaerd te herstellen. Ook de gracht die deze veedrinkpoel verbindt met de kleine Merrebeek werd heruitgediept. Ze zijn zeer waardevol als voortplantingsplaats voor kikkers, salamanders en libellen.
 
 
   
1/9/2012 Maandelijkse werkdag
 
 

Op deze werkdag werd een aanhangwagen vol oud ijzer weggebracht naar Ijzerland op de Hoge Keer te Wommelgem. Dit bracht 86 euro in het laadje voor onze werkgroep. De rest van de werkdag werd de Hogenaardseloop die de Vlaspoel aan de Drogenhofschuur verbindt met de Kleine Merrebeek aangepakt voor een jaarlijks onderhoud. Vooral in de winter wordt deze waterloop gevoed door kwelwater uit de Vlaspoel. Het goed onderhouden van de doorstromingscapaciteit van de waterloop is ook een noodzaak voor de migratie van vissen zoals het stekelbaarsje vanuit de Kleine Merrebeek naar de Vlaspoel en omgekeerd. De driedoornige en tiendoornige stekelbaars werden al gedetermineerd in ons natuurreservaat. Deze droge warme werkdag werd met een drankje en een hapje afgesloten.

 
   
4/8/2012 Maandelijkse werkdag
 
  Deze keer was het een werkdag zonder de aanwezigheid van één van de conservators. Echter de taak van de conservator op een werkdag werd voortreffelijk overgenomen door Nand. Hij heeft de acht aanwezigen goed aan het werk gezet. Een groep heeft zicht bezig gehouden met het maaien van het Elzenbos langs de Kleine Merrebeek dat als vlinderweide wordt beheerd.
 
  Een andere groep heeft zich bezig gehouden met het uitvoeren van herstellingswerken in de pas gehooide weiden aan de Schawijkstraat en met het plaatsen van een overstap in de Wisselweide. De jongste van de aanwezigen, een kleinzoon van Marcel heeft het gras gemaaid rond de Drogenhof schuur. De goed gevulde picknickmand zorgde voor verfrissende dranken en heerlijke koekjes op het einde van deze zomerse werkdag..
 
   
7/7/2012 Maandelijkse werkdag
 

 

Vakantie of niet, er wordt gewerkt in het Zevenbergenbos. Dit hebben de 11 opgekomen vrijwilligers weer eens bewezen met al het werk dat ze deze dag hebben verricht: bijkomende naamkaartjes van bomen werden geplaatst op de Bovenhof, de Zwarte gracht die als afvoerbeek van de Sterregracht in het Zevenbergenbos naar de Keerbeek langs de Boerenkrijglaan fungeert werd geruimd om een betere doorstroming te krijgen, op de Hogenaerd werd een pad gemaaid, distels met de hand verwijderd in de Gallowaysweide, gefaseerd gemaaid in het ander stuk van de Gallowaysweide, ... In de Gallowaysweide wordt één stuk als vlindervriendelijk onderhouden. Op dit stuk wordt wel gezorgd dat er zo weinig mogelijk distels in zaad kunnenkomen. Dit om zeker geen klachten te krijgen over het onderhoud van dit stuk natuurgebied. Dit werk is zeer intensief en daarom kan niet heel de Gallowaysweide zo onderhouden worden. Het ander gedeelte wordt gefaseerd gemaaid met de tractor. Natuurlijk werd deze werkdag met een verdiend hapje en drank afgesloten.

 
 
   
2/6/2012 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag hebben we weer een aanhangwagen oud ijzer weggebracht dat ons 80 euro heeft opgeleverd en dit zonder al te veel inspanning. Verder hebben de acht opgekomen vrijwilligers zich bezig gehouden met het met de hand verwijderen van distels in de Wisselweide dat als hooiweide wordt beheerd.

Waarom doen we dit? Het gevaar bestaat dat door de distels in deze hooiweide in bloei te laten komen deze hooiweide in de toekomst vol distels zal staan. Hierdoor daalt de kwaliteit van het hooi waardoor de bioboer die dit stuk elk jaar hooit niet meer geïnteresseerd zal zijn in het hooien van deze hooiweide. Dit zou ons een massa meer werk en kosten met zich meebrengen.

Helpt het manueel uittrekken van deze distels voor het verwijderen ervan daar door het manueel uittrekken nog altijd een stuk penwortel blijft zitten? Ja want de meest doeltreffende en natuurvriendelijke manier voor het verwijderen van distels is het met de hand uittrekken van deze distels net vóór de bloeiperiode en daarbij trachten zoveel mogelijk van de wortelstokken mee te verwijderen. Daar de plant reeds zoveel energie gestoken heeft in het vormen van bloemknoppen wordt het uittrekken van de plant juist voor de bloei sterk verzwakt waardoor er grotere kans bestaat dat deze niet meer uitgroeit tot een stevige plant en verdwijnt. En als met een beetje geluk vlak na het uittrekken een regenrijke periode volgt dan rot de rest van de wortels weg.

Zoals altijd werd de werkdag gezellig afgesloten met een drankje en een versterkend hapje.

 
 
 
28/5/2012 Uitstap naar het Zoerselbos met de werkgroep
door
Luce Vos
 

Pinkstermaandag start met een stralende zon. Er was wisselvalig weer voorspeld, maar eens te meer blijkt de voorspelling niet helemaal correct. John nodigde de werkgroep Zevenbergen uit voor een wandeling in het Zoerselbos. We komen bij elkaar aan het boshuisje waar Bart, beheerder van het Heiblok en één van de vrienden van het Zoerselbos, ons opwacht. Hij zal ons gidsen in eerste instantie naar het Heiblok, een onderdeel van het Zoerselbos, en daarna verder het bos in.
Bart start met een situering van het Zoerselbos en een korte geschiedenis ervan. Met uitgebreid kaartmateriaal krijgen we een idee van de omgeving door de tijd heen. De meeste mensen denken aan bossen, maar het Zoerselbos in een uitgestrekt natuurgebied van 400ha met een zeer gevarieerd landschap. Er zijn naald- en loofbossen, graslanden, houtkanten, beemden, doorkruist door grachten en beken. Het is een zeer oud bos dat reeds in de 15e eeuw op kaarten aangeduid staat. In 1233 werd het bos geschonken aan de cisterciënzen met de bedoeling er een abdij te stichten. De abdij kwam er uiteindelijk niet maar wel in Hemiksem. De voorwaarde dat het geschonken domein voor de jacht moest blijven bestaan zorgde ervoor dat het bos niet gerooid werd. In feite bestaat het Zoerselbos al sinds de laatste ijstijd. Het is het oudste boscomplex van de provincie Antwerpen. Zoerselbos is zeer nat, dit ligt mee aan de basis dat er nooit echt van landbouw of ontginning sprake was. Dat het bos nog steeds in de huidige vorm bestaat is te danken aan de vrienden van het Zoerselbos die het in 1985 lieten beschermen als landschap. Kort daarvoor werden nog percelen aangeboden aan argeloze kopers die dachten dat er weldra verkavelingen toegelaten zouden worden. Velen kwamen op deze manier officieel zeer goedkoop aan een prachtig stuk bos, dat evenwel gelukkig nooit echt verkaveld geraakte.
Het Heiblok is een afgebakend stuk in het toenmalige heidelandschap waar geen heide groeide. Het was een blok in de heide. Dit stuk dat zeer drassig was, bevatte een moerasbos met vooral wilgen. Het was hier dat vroeger hout gehaald werd voor de winter. Het stuk mocht niet door de runderen begraasd worden om deze voorraad aan hout te blijven behouden.
Het hooiland waar onze wandeling start is een wiegende zee van vooral witbol, een grassoort. Dat deze soort de overhand heeft is te wijten aan de opstapeling van fosfaten in de bodem doordat dit weiland voorheen als akkerland werd verbouwd. Net als in Zevenbergen zien we dat de bemesting van toen nog vele jaren nadien zijn invloed heeft op de begroeiing. De bodem is rijk aan fosfaten. Toch merken we duidelijk dat de grond hier een andere samenstelling heeft dan in Ranst. Er is veel minder uitbundige klerenpracht van kruidige planten te zien.
Bart heeft een zeer rechtlijnige klare mening over beheer. Dennen vormen niet de beoogde oorspronkelijke begroeiing en moeten dan ook gerooid worden. Hij is voorstander van een totale kap in één fase. Op die manier is er een korte ‘pijn’ van reactie van buitenstaanders en kan de natuur zich herstellen naar de natuurlijke bodem en mogelijkheden. Hier en daar een den moet mogelijk blijven, maar de bedoeling is om er opnieuw een gemengd loofbos te bekomen. Men moet keuzes durven maken en een genomen beslissing uitvoeren zonder angst. Blijkt dat het toch een foutieve keuze was kan men steeds bijsturen, maar een beslissing is beter dan geen beslissing. Men moet de natuur zelf zijn ding laten doen en ingrijpen daar waar nodig. In de natte stukken van het domein wil men opnieuw moerasbos met wilgen en els. We staan stil in een stuk bos waar vooral den groeit. Een Amerikaanse eik werd geringd. Bart laat ons de omgeving waarnemen en wijst erop dat de dennen weg moeten. Even verder komen we in een stuk waar de den reeds grotendeels weg gehaald is. Het is er meer open en we zien een grotere variëteit aan flora en fauna. Marc merkt hier het bont dikkopje op.

 
  Even verder komen we langs 3 graslanden. Het ene grasland wordt niet gemaaid. Men laat de natuur er gewoon zijn gang gaan. Om de 2 jaar kapt men wel de opschietende houtige planten om te vermijden dat het stuk zou verbossen. Het 2de grasland wordt met de bosmaaier gemaaid. Dit gebeurd in fases. Op dit stuk is er een grote variëteit aan vlinders. Er worden ook vlindertellingen gedaan. Men merkt er verschillende vleermuisexemplaren die komen jagen. Het 3de grasland wordt met de zeis gemaaid. Dit heeft als voordeel dat kleine amfibieën en zoogdieren weg kunnen vluchten naar de niet gemaaide stukken. Een totaal andere vegetatie valt ons hier op. Een grote rijkdom aan mossen (prachtige exemplaren met rijpe sporenkapsels!). Eveneens zonnedauw wordt aangetroffen. Tussen de weiden staan hier en daar een paar bomen. Dit is het beeld dat men wil bereiken. Het is prachtig. We krijgen stilaan het gevoel dat Bart permanent in het Zoerselbos vertoeft. Zo enthousiast vertelt hij.
We verlaten het Heiblok en wandelen verder langs de beemden. We merken dadelijk dat we nu in een rijker stuk komen. Er is hier meer voeding in de grond aanwezig. We zien een grotere variëteit in planten. De dagkoekoeksbloem die we goed kennen van op Zevenbergen duikt hier nu ook op. We komen langs weiden waar de echte koekoeksbloem welig groeit.
De houtkanten die vroeger steevast de graslanden scheiden worden hersteld. Dikwijls werden deze houtkanten gekapt en vervangen door een rij populieren. Dit levert een schraal zicht op. Een houtkant is veel rijker aan soorten en is een schuilplaats voor kleinere zoogdieren en allerlei vogels. Ook worden de houtkanten als corridor door kleinere vleermuissoorten gebruikt.
Bart verteld honderden weetjes. We komen aan de fladderiep. Dit is de eerste steeliep (dit is de officiële naam) die in Vlaanderen gedetermineerd werd. De majestueuze boom werd geknot omdat hij helemaal uitgehold is. Een boom leeft van de sapstroom. Deze stroom loopt in de bast van de boom. De bast is de buitenste laag van de stam. Het is een relatief dunne laag (afhankelijk van de boomsoort een 5 tot 10 cm breed). Hier loopt het water met mineralen die wortels uit de grond halen naar de takken en de bladeren van de boom, waar het gebruikt wordt in het fotosynthese proces dat zich in de bladgroenkorrels afspeelt. Het eindproduct van fotosynthese is zetmeel, dat dan van de bladeren naar de stam en de wortels gevoerd wordt. Op deze manier staat de boom helemaal zelfstandig in voor zijn voedsel voorziening. Daarom is een boom al wel eens hol vanbinnen zonder daarom dood te zijn. Centraal in de stam zit er normaal het kernhout, een dode materie die als steun voor de boom dient. De fladderiep is familie van onze iep in Zevenbergen, de ruwe iep. De bladeren van de fladderiep zijn gladder. De vruchten zijn lang gesteeld. We zijn zeer gecharmeerd door deze boom. Jan besluit een zaailing aan te kopen om in Ranst uit te planten.
 
  De mooie dag wordt afgesloten door een heerlijke picknick in de tuin van het boshuisje. Greet staat ons op te wachten met een prachtig gedekte tafel met lekkers. Dat dit smaakt na deze mooie wandeling mag niemand verbazen. Bedankt Greet en John voor deze prachtige dag!
 
   
5/5/2012 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag werd eindelijk de schildpaddenval geplaatst die in het voorjaar werd aangemaakt. In onze natuurlijke vijvers en poelen richten deze exoten veel schade aan aan onze inheemse fauna en flora. Het zijn vraatzuchtige dieren die hoofdzakelijk dierlijk voedsel eten en zich tegoed doen aan jonge vissen, amfibieën, larven van amfibieën, verschillende insecten en zelfs kuikens van watervogels durven ze aanvallen. Ze planten zich in ons klimaat echter nog niet voort maar ze overleven hier de strenge winters door zich in te graven. Bovendien kunnen deze schildpadden meer dan vijftig jaar oud worden. En er zitten reeds heel wat grote exemplaren van deze exoten in de kasteelvijver.

 
  De hoogstammige fruitbomen in de boomgaard werden met paardenmest bemest. De stenen afvoergoot rond de Drogenhof schuur werd grondig gekuist. De werkdag werd met de gebruikelijke hapje en een drankje afgesloten.
 
 
   
7/4/2012 Maandelijkse werkdag
 
  Paaszaterdag of niet, de maandelijkse werkdag gaat gewoon door. De opgekomen vrijwilligers zijn er direct ingevlogen. De schuur werd verder opgeruimd na alle rommel die de opennatuurdag van het weekend met zich meebracht. De opkomende reuzenberenklauw plantjes in het Elzenbos langs de Kleine Merrebeek werden uitgestoken. Deze invasieve exoot zorgt voor heel wat minder groeikansen voor streekeigen plantengroei. De hoop gehakseld hout aan Hof Zevenbergen werd verder opgebruikt voor het bewandelbaar houden van het Drogenhofpad.
 

  En tenslotte werd op het Bovenhof meer dan twintig paaltjes voorzien van een naamkaartje met de boomsoort ingegraveerd geplaatst. Nu kunnen de mensen die op bezinning komen in het Hof van Zevenbergen tijdens hun wandeling op het Bovenhof de verschillende bomen leren kennen. Op het einde van de werkdag werden we tijdens ons drankje met een hapje verrast door Zuster Simonne die ons paaseieren kwam brengen.
 
   
1/4/2012 Opennatuurdag
door
Luce Vos
  Na de weersvoorspellingen te horen op zaterdag, hadden we nooit durven geloven dat het weer Zevenbergenbos gunstig gezind ging zijn. Het was een stralende opendeurdag. ’s Morgens stonden we nog wat bibberend in de erg frisse ochtendlucht te wachten aan de grot. Op deze momenten merken we erg goed dat we overstapten op de zomertijd. We liggen nu 2 uren voor op de zon, wat wil zeggen dat het eigenlijk amper 8 uur is. De zon straalt echter en talrijke mensen komen nieuwsgierig afgezakt naar de grot. Weldra staat een groep mensen te wachten. De 3 gidsen vertrekken elk met een mooi groepje op verkenning. De anemonen hebben nog wat tijd nodig om echt open te komen. De spechten echter zijn al druk in de weer. Van verschillende kanten horen we het geroffel. Een blauwe reiger stijgt statig op vanaf de poel in de weide achter het kasteel. De galloways kijken met aandoenlijke blik naar de drukke gebaren van de gids. De kleine kalfjes lijken wel levende knuffels. De bezoekers luisteren vol interesse naar de verhalen, ze kijken naar de voorjaarspracht gevormd door bosanemoon, speenkruid en aronskelk. We laten ze kennismaken met de zeer giftige, op de rode lijst staande, eenbes. De kleine vierkante bloemhoofdjes van het muskuskruid worden met een loep bekeken. Een echte natuurliefhebber moet al eens op de knieen gaan om de pracht ervan te ontdekken.
De vijver ligt er stralend bij. Het harde werk van de beheersploeg is hier duidelijk zichtbaar. Het snoeiwerk laat zon en licht in de vijver toe. Enkele groepen trekken de weiden aan de overkant van de Schawijckstraat in. Daar is eveneens een natuurpracht te ontdekken.
 
 

De namiddag wandelingen kenden een enorm succes. Een 60-tal wandelaars staat om 14u aan de grot. Even zorgt dit voor wat commotie in de organisatie. Gidsen worden bijgezocht en gevonden. Alles komt in goede banen. Iedereen kan in een overzichtelijke groep, begeleid, het bos verkennen. Naast de gegidste wandelaars lopen er zeker nog eens zoveel wandelaars individueel rond. De spechten worden stil van al die beweging in het anders zo rustige bos. Bedankt aan alle bereidwillige, enthousiaste gidsen!

 
  Maar niet enkel de wandelingen zijn iets om naar uit te kijken. Misschien zelfs nog meer gesmaakt zijn de hapjes en de drankjes geserveerd door onze beheersploeg. Deze groep mensen zit geen minuut stil. Elke jaar opnieuw overtreffen ze de verwachting. Het is een drukte van jewelste aan het boshuisje. Jetons verhuizen langs vele handen terug naar de kas. Pannenkoeken smaken nog beter dan ze al ruiken en dat is gewoonweg om duimen af te likken! Het spoelen van de glazen gebeurd in een hoog tempo. Er worden zoekkaarten gekocht, er wordt bijgepraat, er wordt geklonken, er wordt gelachen. Bedankt voor de omkadering mensen!
Na de wandeling smaakt een duveltje nog zo goed. En als één er twee en drie worden, dan is het samenzijn gezellig en vrolijk. Er worden grootse plannen gesmeed en dure afspraken gemaakt. De toekomst is reuze, het leven is mooi….Maar is het leven niet altijd mooi in Zevenbergenbos? Loop er eens door en luister naar wat de natuur je vertelt. Je wordt er vrolijk van, ja een beter mens. Dat is wat de natuur met je doet, met elke ademteug genieten van de pracht en rust. We komen zeker volgende keer terug!
   
31/3/2012 Extra werkdag
 
  Zoals elk jaar wordt er voor de opennatuurdag een werkdag gehouden om alles klaar te maken voor deze opennatuurdag. Het zwerfvuil rond en in het natuurreservaat werd geruimd, de tenten opgesteld, spandoeken opgehangen, boshuisje gekuist, infoborden geplaatst, wegen bewandelbaar gemaakt ...
 
   
3/3/2012 Maandelijkse werkdag
 
 

Op deze plantdag zorgden 13 vrijwilligers voor een nieuwe standplaats van 100 bomen en struiken op de open plekken die zijn ontstaan door het rooien van 43 populieren in november 2011. De via de Bosgroep Antwerpen Zuid verdeelde pakketten met uit autochtoon zaad opgekweekte struiken en bomen bevatten hazelaar, meidoorn, sleedoorn, sporkehout, winterlinde en Europese vogelkers. Een nieuwe dreef met zomereik werd langs de Hofdreef die uitkomt op de Vaartstraat met veel enthousiasme aangeplant. De hoogstam fruitbomen in de boomgaard aan de Schawijkstraat werden bemest.

 
  Een andere ploeg heeft berken verwijderd op een perceel bouwgrond in dankbare wederdienst voor de sponsoring van de fundering van het nieuwe veeschuthok van Natuurpunt in de Schawijkstraat. Na het opruimen van zwerfvuil in de Schawijkstraat aan het Drogenhof was het weer tijd om de werkdag af te sluiten met een hapje en een drankje.
 
   
11/2/2012 Extra werkdag
 
 

De weekploeg had opgeroepen voor een extra werkdag daar ze warmer weer voorspelden. Ze hadden deze week het werk waaraan de werkploeg vorige werkdag was begonnen, namelijk het verwijderen van afhangende bomen en takken in de hofgracht voortgezet. En om dit werk te kunnen uitvoeren is een dikke laag ijs noodzakelijk.. De thermometer gaf -10 °C bij het begin van de werkdag en -6 °C bij het einde van de werkdag. Toch was het vandaag iets warmer dan vorige week tijdens de werkdag, toen was het met -13 °C nog kouder. Werk was er genoeg waardoor niemand van de 10 opkomende vrijwilligers last heeft gehad van deze koude. De werkdag eindigde met een gezellig samenzijn bij een brandende open haard in het boshuisje met een hapje en een drankje.

   
4/2/2012 Maandelijkse werkdag
door
Eddy Meulemans
  Wij waren met 7 dappere werkers die de hevige koude getrotseerd hebben.
Vermits het water van de kasteelvijver dik genoeg bevroren was om er op te lopen hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de afhangende bomen of takken te verwijderen. Gezien de klus niet voltooid was zou de extra-werkploeg maandag verder werken. Bij het eindigen van de werkdag stond Maria in het boshuisje ons met zeer lekkere warme soep op te wachten .
Mooi werk…mooie dag. Bedankt Maria.
   
7/1/2012 Maandelijkse werkdag
 
  Deze 14 vrijwilligers hebben op deze eerste werkdag van het jaar weer heel wat werk verricht in ons natuurreservaat. Een aanhangwagen vol oud ijzer werd weggebracht. Dit leverde iets meer dan 150 euro op voor onze natuurvereniging.
 
  Een dode boom in het gemeentebos die door de stormen van de voorbije dagen dreigde te vallen op de wandelweg werd met de nodige voorzorg omgehaald en opgeruimd..
 
 

Verder werd er verder gewerkt aan het opruimen van takhout van de gevelde populieren in het reservaat gelegen aan de Boswijk. Deze populieren werden eind november op twee dagen tijd gekapt en weggevoerd. Daarna heeft de weekploeg zich over de achtergebleven kronen ontfermd door het kroonhout te verzagen en het overblijvende takhout op te ruimen. De weekploeg legt zichtzelf op om minstens éénmaal per week bijéén te komen om in en rond het bos te werken. Buiten deze weekploeg hebben we nog vrijwilligers die af en toe in hun eentje in het natuurreservaat komen werken. De laatste maanden werden zo de fruitbomen in de hoogstamboomgaard langs de Schawijkstraat extra verzorgd en bemest, rododendrons verwijderd, nestkasten geplaatst en gekuist, weiden gemaaid, poelen gezuiverd van opschot van wilgen,... Vergeten we de gidsen en de administratieve medewerkers niet. Nog een extra proficiat voor deze gemotiveerde vrijwilliggers!!!

De werkdag werd beëindigd met een hapje en een drankje.

 
   
   
3/12/2011 Maandelijkse werkdag
  De 11 opgekomen vrijwilligers lieten zich niet afschrikken door het hondenweer die deze werkdag aankondigde. Samen hebben ze de grote dikke treurwilg die was afgeknakt aan de kasteelvijver en al door een kraan uit de kasteelvijver was gehaald klein gezaagd en opgeruimd. De werkdag eindigde met een gezellig samenzijn bij een brandende open haard in het boshuisje met een hapje en een drankje.
   
5/11/2011 Maandelijkse werkdag
 

 

Op deze zachte mooie herfstdag zijn 12 vrijwilligers komen opdagen. Een groep heeft zich bezig gehouden met het herstellen van enkele afsluitingspalen aan de Hogenaard. Een andere groep heeft de Sterregracht rond het oudste bosgedeelte in het Zevenbergenbos geruimd. Het weghalen van takken en omgevallen bomen in deze gracht is noodzakelijk om voldoende zuurstof in het water te houden. Rottend materiaal verbruikt namelijk heel wat zuurstof uit het water, zuurstof dat noodzakelijk is voor het waterleven. Heel wat padden, bruine kikkers en stekelbaarzen werden tijdens dit werk dan ook waargenomen. Ook de Gallowayweide werd verder gemaaid met de bosmaaier. Een gedeelte van deze weide zal volgend jaar vlindervriendelijker worden beheerd door dit stuk gefaseerd te gaan maaien. Het gefaseerd maaien houdt in dat er voldoende bloeiende planten overblijven (nectar) voor de vlinders en hogere vegetatie voor de rupsen en poppen om in te overleven.

Zoals altijd werd de werkdag afgesloten met een warm drankje en een versterkend hapje.

 
   
01/10/2011 Maandelijkse werkdag
 

 

Vandaag werden de 8 vrijwilligers op deze zomerse najaarsdag in twee groepen verdeeld. De ene groep heeft zich verder bezig gehouden waarmee ze de vorige werkdag mee begonnen waren, namelijk met het verwijderen van dode bomen die dreigen om te vallen op de openbare weg op het stuk dat eigendom is van het Kerkfabriek en gelegen is op de hoek van de Kastanjelaan en de Boerenkrijglaan.

De andere groep heeft zicht bezig gehouden met het afgraven van een proefvlak van ongeveer 20 vierkante meter in het Elzenbos langs de Kleine Merrebeek. De conservator hoopt door het afgraven van de toplaag de oorspronkelijke zaadbank dat hierdoor aan het oppervlak komt te leren kennen. Het resultaat zullen we pas volgend jaar te zien krijgen.

Deze warme werkdag werd afgesloten met een gezellige babbel, een lekker stukje taart en een drankje.

 
   
3/9/2011 Maandelijkse werkdag
   
 
 

Vandaag kwamen 9 vrijwilligers op deze zomerse warme dag opdagen. Een groep heeft zich bezig gehouden met het verwijderen van een grote dikke dode olm op de hoek van de Kastanjelaan en de Boerenkrijglaan. Dit klein stukje gelegen aan de jeugdlokalen is eigendom van de Kerkfabriek van Ranst en behoort niet tot het natuurreservaat. De Kerkfabriek had graag deze grote dode olm geveld uit veiligheidsoverwegingen daar deze dreigde om te vallen richting Kastanjelaan. Daar ze zelf geen materiaal voor handen hebben om deze klus op een veilige manier uit te voeren werd ons gevraagd om dit werkje voor hen uit te voeren.

Een andere groep heeft zich bezig gehouden met het gefaseerd snoeien van de begroeiing rond de vlaspoel aan de Drogenhofschuur. Dit werk is noodzakelijk voor het behouden van de Vinpootsalamander, een soort die momenteel op de rode lijst van bedreigde diersoorten in Vlaanderen staat. Vorige week werd al aan de poelgracht in de vloeiweide aan de Kleine Merrebeek opschot van wilgen verwijderd om deze ook open te houden ten gunsten van het waterleven in deze poel.

De warme werkdag werd afgesloten met een lekker stukje taart en een drankje.

   
6/8/2011 Maandelijkse werkdag
door
Luce Vos

Aan de schuur wacht een zenuwachtige zwarte roodstaart ons op. Zij die dachten dat hij (eigenlijk is het zij) ons welkom zou heetten heeft het mis. Ze heeft ons liever uit de schuur dan binnen. Erg paniekerig springt ze rond, ons ondertussen argwanend gaande slaand.

Enkelen van de opgekomen vrijwilligers pakken de zijkant van de schuur voor hun rekening. De overhangende takken worden gesnoeid. De schuur is weer gemakkelijker langs alle kanten te bereiken. Het gras wordt gemaaid. Een drukke bedoening die heel wat commotie teweeg brengt bij onze geveugelde vrienden.
Anderen trekken naar het boshuisje om daar de blauwe regen te snoeien die tot in de schouw groeit.

Nog een andere groep besluit nogmaals de grachten en kanten langs het bos te ruimen. Niet te geloven dat er nog steeds zoveel mensen achteloos vuilnis achterlaten. Er wordt zelfs zeer bewust afval gestort. We vinden naast tuinafval ook slachtafval dat achtergelaten werd. Droevig. We vroegen de gemeente om hulp en er werden borden geplaatst om eventuele sluikstorters te wijzen op de strafbaarheid van storten. Jammer, maar misschien kan een lichte dreiging voorkomen dat de omgeving van het bos als stortplaats gebruikt wordt.

Langs de wandeldreef van de Schawijkstraat naar het kasteel en verder naar de Vaartstraat, staan verschillende populieren die kaprijp zijn en een gevaar vormen voor de wandelaars. Sommige populieren groeien erg schuin en hellen over de dreef. We besluiten om de te gevaarlijke exemplaren te schalmen. Ze zullen in het najaar gerooid worden mits zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan de overige begroeiing. Enkele reeds dode populieren langs de dreef worden eveneens gekapt en zullen ter plaatse, als dood hout, een voedingsbron vormen voor talrijke kleine insecten en organismen. Deze diertjes en planten zijn de opruimers van de natuur. Ze breken alle voedingstoffen in de boomstam af en vormen op die manier een voedingsbodem voor onder andere paddenstoelen. In de natuur gaat immers niets verloren. Alles wordt gerecycleerd. De boom zal langzaam tot humus worden waar dan na jaren weer een zaadje zal ontspruiten en een nieuwe boom zal groeien.

Het is een leerrijke voormiddag. Beheren is een evenwicht vinden. Beheren is keuzes maken. Beheren is afspraken maken en rekening houden met buren, wandelaars, jongeren, sporters, natuurliefhebbers. Steeds met het streven naar een behoud en een natuurlijke uitbreiding van de biodiversiteit die Zevenbergenbos ons biedt. Zodat we de buizerd blijven zien cirkelen boven het bos, de talrijke vlinders kunnen blijven bewonderen, fier een beekjuffer of platbuik kunnen aanwijzen langs de weiderand, verrast kunnen worden door een ‘lachende’ groene specht, het roffelen van de bonte spechten blijven horen, en zo veel meer.

Tot slot nog een warme oproep. In de schuur verzamelen we resten oud ijzer, koper, ed. Deze verkopen we. Met de opbrengst kunnen we ons materiaal onderhouden. Denk eraan en help ons. Alle kleine beetjes helpen. Bedankt!

   
2/7/2011 Maandelijkse werkdag
door
Luce Vos

Het eerste weekend van juli kwam er vlug aan dit jaar. Enkele vrijwilligers trokken erop uit gewapend met handschoenen, blauwe en grijze vuilzakken en kruiwagen. Er werden maar liefst 10 zakken sluikstort opgehaald. Niet meteen de prettigst denkbare job en dan te bedenken dat dit eigenlijk niet zou hoeven te gebeuren. Als iedereen nu wat meer bewust omging met vuilnis. Het is toch zo gemakkelijk om een leeg flesje achteloos weg te gooien. Jammer!

Andere trokken gewapend met steekspade in de graasweiden om Jacobskruiskruid uit te steken. Dit kruiskruid bevat giftige stoffen, pyrrolizidine alkaloïden, waarvan paarden en andere zoogdieren ziek worden indien ze er grote hoeveelheden van eten. Paarden herkennen deze plant en zullen hem slechts eten indien er echt niets anders voorhanden is. In gedroogde vorm echter is dit kruid onherkenbaar. Daarom is Jacobskruiskruid taboe in een hooi veld. Om de verspreiding van de plant tegen te gaan, zodat hij niet in het hooiveld terecht komt, wordt de plant dus best voor de zaadvorming uitgestoken.

Een ander kruid dat verwijderd werd is de reuzenberenklauw. De reuzenberenklauw is een exotische variant van onze inheemse gewone berenklauw. Berenklauw is een prachtige plant, maar zeer gevaarlijk voor ons mensen. De plant heeft bandharen zoals een brandnetel. Bij aanraking met de plant netelen deze je huid, zonder dat je dit echter onmiddellijk voelt zoals bij brandnetels. Pas door inwerking van het zonlicht krijg je ernstige brandwonden. De reuzenberenklauw wordt zo een 3 a 4 meter hoog. De inheemse gewone berenklauw ‘slechts’ 2 meter. De reuzenberenklauw is een invasieve soort uit de Kaukasus en wordt best verwijderd uit natuurgebieden.
   
13/6/2011 Uitstap naar de Zegge met de werkgroep

door
Luce Vos

  Pinkstermaandag, een dag met een vroege start. We verzamelen aan de kerk van Ranst met de vrijwilligers van de Zevenbergenwerkgroep. Deze keer zullen we een geleid bezoek brengen aan het domein ‘de Zegge’. Dit gebied, in eigendom van de Antwerpse zoo, mag enkel onder begeleiding bezocht worden. We hebben geluk. Bert, vaste werknemer in dienst van de zoo, zal onze gids zijn.
We verdelen ons over een 5-tal wagens en vertrekken naar Lichtaart, niet naar Bobbejaanland, maar iets voorbij naar het mooie natuurgebied. John weet feilloos de weg te vinden en algauw merken we Bert op die ons opwacht.
 
  Bert toont ons het verschil tussen waterpostelein en waterlepeltje. Eddy maakt foto’s zodat we dit kunnen onthouden. Ook leren we dat veldbies bovenaan bloeit, terwijl pitriet aan de zijkanten bloeit. We zien pijptorkruid en holpijp.
Het gebied is ook gekend voor de koningsvaren die zich overal vertoont.
In een natter stuk zien we twee soorten zonnedauw, ronde zonnedauw en lange zonnedauw. De heide ontstaat door te plaggen. Langs de wegrand groeit het klimopklokje en moeraswolfsklauw.
 

We komen aan een weide waar deze winter nog paarden graasden. De paarden zullen in de toekomst elders gezet worden. De ruimte is hier te klein en te nat in de winter. De dieren lopen alles stuk en staan met de poten in het water. Dit is geen gezonde situatie, noch voor dier, noch voor de grond en de vegetatie. Er staan enorm veel distels, netels, waterpeper en zuring. We zien ook moeraskers en perzikkruid. We staan even stil bij de aankooppolitiek. Het is erg moeilijk om gronden aan te kopen als natuurgebied. Vooral de ‘geel’ ingekleurde gebieden op het gewestplan worden door de boerenbond afgeschermd en moeten als landbouwgrond gebruikt blijven. Dikwijls worden ze aangekocht om er dan een paardenmanege op te houden. Dit is geen echte landbouw, maar wordt wel als dusdanig beschouwd. Op deze manier zitten we met een ‘overaanbod’ aan paarden.
Bert toont ons moeraswederik en wijst op het verschil met de grote wederik. De bloemen van de moeraswederik zitten op korte steeltjes in de verschillende bladoksels, terwijl de grote wederik zijn bloemen bovenaan vormt.
De naam van het gebied, de Zegge, zou kunnen voortkomen van het feit dat hier veel zegge groeit, al is het eerder waarschijnlijk dat de naam afgeleid is van ‘water dat terug ‘zeigt’ naar de rivier’.
Op het gebied zijn 2 vossenburchten. Ze zijn gelegen op de hoogste en dus droogste gedeelten van de Zegge. Dat er burchten zijn, wil niet zeggen dat er ook 2 vossenparen zijn. Er is slechts één paar dat beurtelings de ene en dan de andere burcht gebruikt. Als de jongen groot zijn trekken ze weg en zoeken hun eigen gebied. Het doden van een vos zal steeds leiden tot het vermeerderen van het vossenaantal. Het vrijgekomen gebied wordt ingepalmd door een jongere vos. Deze heeft nog niet de kracht om een groot gebied met beide burchten te verdedigen. Er is dus plaats voor een tweede vos in hetzelfde gebied. Vroeger zat in het gebied ook veel muskusrat. Deze zijn echter door inzet van professionele rattenvangers teruggedrongen. Het gebied heeft een populatie van 40 à 50 tal reeën. In de beek zien we wateraardbei, kikkerbeet, slangenwortel, loos blaasjeskruid, waterweegbree. We zien ook wolfspoot (met vierkante stengel) en melkeppe (schermbloemige).

Er is een reiger- en aalscholverkolonie op het gebied. 34 koppels blauwe reiger, 30-tal koppels aalscholvers. In 1990 telde men 120 koppels blauwe reigers. In de storm van 91-92 zijn er echter veel reigersnesten verloren. De reigers leerden hieruit. Sindsdien bouwen zij hun nesten 1meter boven het water. Dicht bij de reiger- en aalscholverkolonie zien we hoe een moerasbos eruit ziet. Indien er geen beheer wordt gedaan, zou heel het gebied op deze manier verbossen. Dit betekent enorm veel en zwaar werk voor de beheerders! Gelukkig heeft Bert sinds enkele jaren een collega bij gekregen. Samen voeren ze het beheer uit volgens een beheersplan dat volgens mij helemaal in onze gids zijn geheugen zit.

 
  Wanneer we langs de vijver komen probeert Bert de groep tot stilte aan te manen. Hier spot hij gewoonlijk ringslangen die langs de rand liggen te genieten van de zonnewarmte. De zon is vandaag echter niet erg actief. Met een groep is het eveneens onvermijdelijk de trillingen die onze stappen veroorzaken te dimmen. Ringslangen voelen van ver al dat we er aan komen. Als ze al lagen te zonnen, hebben ze veiliger oorden opgezocht tegen dat wij eraan komen. Pech dus.
Er werd een turfdijk aangelegd met grond uit de vijver om het water van het bemest landbouwgebied uit de Zegge te houden. Deze dijk is recent verhoogd. Nu geeft het nog een kale indruk. De werken waren echter nodig omdat anders het nitraatrijkere water de tere verhoudingen in het gebied negatief zou beïnvloeden. Op de dijk vinden we menige schelp van de zwanenmossel.
In de vijver staat de gele plomp prachtig naast waterlelie. Opnieuw zien we wateraardbei, bloeiend pijlkruid, egelskop, veenwortel. Aan de overkant hebben we zicht op de kolonie. We zien ettelijke reigers en enkele aalscholvers en hun nesten.
 
 

De waterhuishouding in het gebied wordt via ondergrondse buizen en sluizen gecontroleerd. De rosse plekken worden gevormd door draadrus.
Wat verderop zien we ondergedoken moerasscherm en de grote boterbloem.
Bert laat aan de liefhebbers voelen wat een trilveen is. Dit veen wordt eveneens sterk gemaaid om te voorkomen dat hier een bos zou gevormd worden. In een boom treffen we een spechtennest. We wandelen voorbij enkele gagelstruiken, zien stekelbrem en borstelgras.

Op de weg naar de uitgang treffen we nog Stijve ogentroost, een half-parasiet en de brede wespenorchis, de tweede orchidee soort die we hier aantreffen.
Het was een prachtige rondleiding in een adembenemend gebied. Ik leerde nieuwe woorden zoals bemalen(= beheersen van het peil van het oppervlakte- en grondwater) en inklinken(=verminderen van volume van de grond door verdroging). Ik leerde een begeesterde man kennen die vol vuur vertelt over zijn hobby die tevens zijn werk is. Het verbaasde me dan ook niet dat hij aan het eind vertelde dat het helemaal geen eenzaam beroep was. ‘In de natuur ben je nooit alleen’.
De weergoden zijn met ons geweest. Het is zelfs warm geworden tegen de middag.
De uitstekend verzorgde picknick op het terras in de zon smaakt ons na de wandeling. Op de achtergrond horen we mensen gillen van ‘vreugde ?’ in één of andere attractie. Vandaag biedt een kans om al de medewerkers op een andere manier te leren kennen.

 
  Op een mooie pinksterdag, als het even kon, liep ik….
niet met mijn dochter aan de hand. Wel even memorabel als dit lied, staat deze voormiddag in mijn geheugen verbonden met Pinksteren vanaf nu. Het was mooi. We hebben genoten en genieten nog steeds. Bedankt voor deze gelegenheid, John en Eddy. Bedankt voor de leerrijke gidsbeurt Bert. Volgend jaar ben ik weer van de partij!
   
   
4/6/2011 Maandelijkse werkdag
door
Luce Vos
  Beheerswerken vragen flexibiliteit. Dat werd vandaag meer dan duidelijk. Plannen moeten op het laatste moment gewijzigd worden. Donderdag is er één van de Amerikaanse eiken langs de dreef naar de Hoge Aard omgevallen. De boom ligt dwars over de dreef en moet dus geruimd worden.
Gewapend met verschillende kettingzagen, knipschaar en hakbijl trekken we met een groep vrijwilligers naar het gebied. De anders zo rustige dreef wordt al vlug een toneel vol drukke bedrijvigheid. Kettingzagen janken om ter hardst, bossen takken worden versleurd naar de bosrand. De dikkere stronken, mooi in stukken verzaagd, worden langs de omheining gestapeld. De reeën achter die omheining kijken nieuwsgierig vanop een grote afstand toe. Eens we nog enkel de grote rechte stam van de boom over houden, takelen we deze naar de rand van het bos. Daar kan hij rustig blijven liggen. Jammer dat een boomstam ideaal voor gebruik in schrijnwerkerij, toch meer zal opbrengen wanneer hij verkocht wordt als brandhout.
Zoals gewoonlijk is de werklust niet te stuiten, een heel stuk met Amerikaanse vogelkers wordt gerooid. Deze exoot hebben we immers liever niet in ons reservaat. De dreef ligt dra weer vol met de dunne stammetjes. Heel vlug wordt alles weer geruimd, de kale plek zal vlug weer volgroeien.

 
  Koffie, water en voor sommigen wat pittigers, worden voor één keer wat vroeger voorzien. Dorstigen laven, een werk van barmhartigheid, zeker op zo een warme, arbeidsintensieve voormiddag. Een roodborstje, nieuwsgierig of al deze bedrijvigheid voor hem een uitzonderlijke vangst van insecten kan betekenen, komt van zeer dichtbij de werken inspecteren.
Eens de stammetjes opgeladen, een klus waar opnieuw heel wat kracht en kundig stapelwerk komen kijken, moeten ze ‘enkel’ nog afgeladen worden bij het boshuisje.
Mijmerend over het de economische waarde van hout, laten we de Hoge Aard weer in rust achter. Een keizerlibel vliegt over de aangrenzende weide met kompassla, harig wilgeroosje en brandnetel. De natuur hervindt zijn rust, alsof het nooit anders was.
   
7/5/2011 Maandelijkse werkdag en inhuldiging Drogenhofpad
door
Luce Vos
  Vandaag is het een speciale werkdag. We ontvangen namelijk bezoek i n de namiddag. De Bosgroep Antwerpen Zuid heeft vandaag een vergadering gepland in Zevenbergen. Ter gelegenheid van de plechtige opening van het vernieuwde Drogenhofpad zal er eveneens een receptie aangeboden worden door de Bosgroep Antwerpen Zuid. Het Drogenhofpad met zijn nieuw tracé is veiliger en aantrekkelijker gemaakt voor wandelaars. Dit is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen de gemeente Ranst, de Bosgroep Antwerpen Zuid en de werkgroep Zevenbergenbos van Natuurpunt. Het belooft een feestelijke gebeurtenis te worden en wanneer er feest komt, moet de locatie er ook feestelijk uitzien. Dus vandaag krijgt de Drogenhofschuur een grondige opkuisbeurt. Paletten worden gestapeld, balken worden verplaatst, stoelen komen tevoorschijn en moeten dringend afgestoft, het graspleintje voor de schuur wordt gemaaid. Een losgekomen plank wordt vakkundig vastgemaakt. Gereedschap wordt gezocht en gevonden. Een doek wordt gespannen waar de werkgroep straks een presentatie zal schijnen. Tafels worden van links naar rechts verplaatst, om dan toch weer links terecht te komen. Hier en daar wordt er kruid gewied, al moeten sommigen zich geweld aan doen om plantjes te verwijderen. Het zilverschoon wordt gespaard. Wanneer de Bosgroep aankomt en het geheel afwerkt met mooi versierde, hoge party tafels met hier en daar een veldboeketje staat de schuur er op zijn best bij.
 
  De werkvoormiddag zit erop en de namiddag kan beginnen. Na de vergadering en wandeling is het dan de beurt aan het plechtige deel van de dag. In de aanwezigheid van enkele Rantse schepenen wordt het lintje aan de wandelbrug over de Hogenaerdseloop doorgeknipt. En de receptie kan beginnen. Er wordt nog lang na gekeuveld en verbroederd aan de schuur. Gelijkgezinde geesten, begaan met een stukje natuur dat we koesteren. In de verte laat een buizerd zich horen, de muggen zijn pijnlijk dichtbij aanwezig. Het opruimen gebeurt vlot en snel. Vele handen, licht werk. Het avondmaal roept zowel gasten als gastgevers huiswaarts te gaan. Het einde van een geslaagde zonnige dag.
   
3/4/2011 Opennatuurdag Zevenbergenbos
 
 

Na het prachtige weer van zaterdag was voor deze zondag regen voorspeld. Gelukkig hadden de weerlieden het mis want het bleef de hele dag mooi droog. De zon is zelfs doorgekomen en bezorgde ons aangename temperaturen op deze jaarlijkse opennatuurdag. Dankzij deze zon en de voorbije zonnige periode was het bos vandaag op zijn mooist. En in het oud bos blijft het arsenaal voorjaarsbloeiers elk jaar toenemen. Dit dankzij de jarenlange systematische verwijdering van rododendrons, een exoot die geen onderburen duldt. Na een flinke wandeling in het bos en een lekker pannenkoek met een goei pint kon iedereen tevreden naar huis gaan.

 
   
2/4/2011 Maandelijkse werkdag
 
  Deze zonnige werkdag was volledig in het teken van de open natuurdag van de dag erop. Het zwerfvuil rond en in het natuurreservaat werd geruimd, de tenten opgesteld, spandoeken opgehangen, boshuisje gekuist, wegen bewandelbaar gemaakt ... Ook het infobord en de bewijzering van de drogenhofpad werden naar het vernieuwde traject verplaatst, zie wandeling.
   
5/3/2011 Maandelijkse werkdag
 
  De zon die de laatste dagen ons verwende liet ons even in de steek. Dat belette een 10-tal vrijwilligers niet om op post te zijn op onze maandelijkse werkdag. Nu we sinds vorige werkdag geroutineerde planters zijn geworden, stond er vandaag opnieuw het planten van jonge boompjes en struiken op het programma. Langs de Kleine Merrebeek, rondom de vlaspoel en op het perceel tegen de verkaveling ‘Boswijk’ plantten we rode kornoelje, kardinaalsmuts, zwarte elzen en enkele jonge beuken. Het noeste werk werd ondersteund door het luide gezang van de zanglijster en talrijke mezen. De boomkruiper liet zich herhaaldelijk horen. Ondervonden werd dat de grond rondom de vlaspoel een totaal andere samenstelling heeft dan de grond tegen de ‘Boswijk’ verkaveling. De meer kleirijke verkaveling ‘Boswijk’ maakte het ‘putteke‘ graven iets zwaarder. De natuur ontwaakt in een hoog tempo. De eerste schuchtere blaadjes van voorjaarsbloeiers tooien het bos. Hier en daar staan mooie bosjes sneeuwklokjes. Een prachtig zicht! Jammer dat we hier en daar merken dat knolletjes verplaatst werden. Naar privé-tuinen vermoedelijk. Het planten ging in hoog tempo zodat we vóór de koffie met een lekker stuk gebak nog even snoeiwerk konden verrichten onder begeleiding van een grote lijster. Een niet alledaags geluid. Wanneer we dan op korte afstand enkele sijsjes in de elzen konden waarnemen, wisten we weer voor 100% waarom we die ochtend weer paraat stonden, zoals we dit volgende maand ook weer zullen doen.
 
   
5/2/2011 Maandelijkse werkdag
 
 

Tijdens deze winderige frisse dag hebben de 12 opgekomen vrijwilligers de Hogenaard verder vol geplant met honderden bomen en struiken (es, zwarte els, rode kornoelje, sleedoorn, meidoorn, etc…). Dit werkje werd vorig jaar in de lente al gestart met aanplanting van voornamelijk zwarte els en spork langs de weiranden. Het beheersplan voorziet een volledige bebossing van het weiland met slechts één klein open plek. We hebben goed moeten doorwerken om dit werkje volledig te klaren. Deze werkdag werd gezellig afgerond met een stukje gebak en drank.

   
8/1/2011 Maandelijkse werkdag
 
 

De tiental opgekomen vrijwilligers zijn in dit nieuwe jaar weer direct erin gevlogen. Omgevallen bomen van de voorbije winterse weken op wandelwegen en omheiningen werden opgeruimd. De Hogenaardseloop, waarover de gemeente reeds een brug (zie foto) heeft aangelegd voor de nieuwe wandelweg langs de Schawijkstraat werd verder geruimd. In de Zwarte gracht in het gemeentebos, de afvoerbeek van de Sterregracht in het Zevenbergenbos naar de Keerbeek langs de Boerenkrijglaan werden de Rododendrons die door de sneeuw van de vorige weken in deze gracht werden geduwd weggehaald. Vogelnestkasten werden opgefrist. Sluikstort werd weeral eens opgeruimd. Ondanks dat dit langs een klein stukje langs de Schawijkstraat werd uitgevoerd, hadden we vrij snel twee PMD zakken vol. De werkdag eindigde met een gezellig samenzijn bij de open haard in het boshuisje met een hapje en een drankje.

   
5/12/2010 Maandelijkse werkdag
 
 

Het vriesweer weerhield de tiental vrijwilligers niet om te komen werken in het natuurreservaat. Conservator John had vandaag uitgekozen om de essen langs de hofgracht op te snoeien. Deze essen hebben de zusters een aantal jaren terug laten aanplanten. Een andere groep heeft zich bezig gehouden met het open en het veilig houden van de wandelpaden door hinderlijke takken en gevaarlijke dode takken langs deze wandelpaden te verwijderen.

Door de open plekken in het ijs kon je vandaag visueel goed waarnemen dat de vlaspoel achter de Drogenhof schuur gevoed wordt door kwelwater. Kwelwater heeft dankzij de isolerende werking van de bodem een constante temperatuur van rond de 10 graden. In de winter voelt het warm, in de zomer voelt het koud aan.

 
   
6/11/2010 Maandelijkse werkdag
 
 

’s Ochtends werden we wakker met regen. Het is gebleken dat onze vaste ploeg zich hier niet laat door afschrikken. Talrijk waren ze weer op de maandelijkse afspraak, klaar om er meteen in te vliegen. John wist dat het bovenhof een rijke voorraad aan jong opgekomen boompjes had. Deze plaatseigen kweek zouden we goed kunnen gebruiken in ‘De Hoge Aard’ waar in het beheersplan een verbossing voorzien is. Het grootste deel van de opgekomen werkkrachten wapende zich met werkhandschoenen en spade. Het worden enkele uren van ploeteren. Sommigen beseffen pijnlijk dat ze een rug hebben, maar het resultaat mag er wezen: een 300-tal jonge esplanten en haagbeuk werden ingebed achter de schuur. Klaar om in het prille voorjaar in ‘De Hoge Aard’ een plaatske in te palmen. Ondertussen ging Eddy met enkele anderen aan het werk rond de poel in de Galloway weide achter het kasteel. Willen we daar kikker en salamander een kans geven, moet de poel vrij gemaakt worden van schaduw, bladeren en takken. Er werd besloten de zuidkant drastisch te snoeien zodat de poel vrij komt. De struiken langs de Boerenkrijglaan laten we staan om de Galloways de nodige beschutting te gunnen in de warmere zomermaanden. Hier wordt het eveneens ploeteren in de losgelopen, natte aarde. Sleuren en trekken aan de omgehakte takken. Alles wordt netjes verzameld in het aanpalende bos. Een sessie fitness in open natuur. Koud hebben we het niet. De zon komt aan het eind zelfs kijken. Alweer een goed bestede ochtend met een mooi resultaat.

 
  Toch eindigde deze werkdag met een wrang gevoel: tijdens het vrijmaken van de kleine Merrebeek werden, net zoals vorig jaar, de aangeplante boompjes langs de beek achter in de weide stukgereden. De doorgeknipte omheining hangt troosteloos voor de ravage. Jammer!
 
   
2/10/2010 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag stond het onderhouden van de Hogenaardseloop en het weghalen van omgevallen bomen in de Hofgracht op het programma. De Hogenaardseloop is een waterloop  die de Vlaspoel aan de Drogenhofschuur verbindt met de Kleine Merrebeek. Tijdens de wintermaanden is er een behoorlijk debiet dat gevoed wordt door mineralenrijk (calcium en ijzer) kwelwater. De waterloop ligt volledig in het natuurreservaat waardoor het onze plicht is om deze te onderhouden. Het goed onderhouden van de doorstromingscapaciteit van de waterloop is ook een noodzaak voor de migratie van vissen zoals het stekelbaarsje vanuit de Kleine Merrebeek naar de Vlaspoel en omgekeerd. Het weghalen van takken en omgevallen bomen in de hofgracht is dan weer noodzakelijk om voldoende zuurstof in het water van de Hofgracht te houden. Rottend materiaal verbruikt zuurstof uit het water, zuurstof dat noodzakelijk is voor het waterleven. Met een tiental vrijwilligers hebben we beide klussen kunnen klaren.

 
   
4/9/2010 Maandelijkse werkdag
 
 

Zaterdag, 4 september, de eerste zaterdag van de maand, dus werkdag op Zevenbergen. Deze keer stuurde Eddy een mailtje met een warme oproep om aanwezigen. Met succes! Een grote groep medewerkers kwam opdagen. Zelfs de zon was van de partij, ’t was precies weer zomer.

Er stonden enkele karweien op het programma. De begroeiing rond de vlaspoel moest dringend aangepakt worden. Els, hazelaar en vooral veel vlierstruiken schieten immers vlug op met als gevolg het dichtgroeien van de poel. We kozen deze keer voor een gefaseerde aanpak. De vorige snoeiactie gebeurde twee winters geleden en werd gevolgd door een massale kikkersterfte. Door het snoeien was er een open vlakte ontstaan waardoor de kikkers gemakkelijker een prooi werden van de predatoren. Door enerzijds vroeger te snoeien en anderzijds gefaseerd te werken, hopen we dit nu te vermijden. De toch wel zware klus werd enthousiast aangepakt met een schitterend resultaat. Het anders zo rustige Zevenbergen werd opgeschrikt door snerpende kettingzagen, er werd gesleurd en gezweet. De oevers zijn heel wat licht en luchtrijker, de hoeveelheid ‘dood’ hout tussen de overgebleven begroeiing is aangevuld.

Ondertussen liepen een viertal vrijwilligers langs de paden rond het bos. Gewapend met plastiek zakken gingen ze op zoek naar zwerfvuil. Spijtig genoeg kende ook deze groep een groot succes. Vooral de blauwe PMD zakken werden in een groot tempo gevuld. Jammer dat er nog steeds zo achteloos met afval wordt omgegaan. Na 2 uur buig- en stretchoefeningen hadden we 4 blauwe zakken en 2 gewone afvalzakken. Alles is netjes op het containerpark gebracht en tevreden smullend van een lekker stukje taart met het onontbeerlijke drankje kon John ons fier vertellen dat een aanvraag tot erkenning van 45ha natuurgebied zo goed als rond is. Een lijvig werk met plannen en beschrijving werd opgesteld in samenwerking met natuurpuntmedewerker, Kevin Lambeets.

Bedankt aan alle ijverige vrienden van Zevenbergen. Het was een vruchtbare voormiddag!

   
7/8/2010 Maandelijkse werkdag
 
  Vandaag hebben we met acht vrijwilligers verder gewerkt aan de omheining rond de natte hooiweide langs de Kleine Merrebeek. Tijdens de voorgaande weken werd al heel wat werk verricht door de weekploeg die aangegroeid is tot 5 man.
(zie foto). Zij gaan de volgende weken dit karwei graag verder afwerken. De Galloways zullen nog even geduld moeten hebben.
   
3/7/2010 Maandelijkse werkdag
 
  De 7 opgekomen vrijwilligers zijn vandaag begonnen met de omheining rond de natte hooiweide aan de Kleine Merrebeek. Dit om naar de toekomst toe nabegrazing door de Galloways toe te laten. Af en toe wat water drinken was zeker nodig op deze zeer, zeer warme zomerdag.
   
5/6/2010 Maandelijkse werkdag
 

Op deze zeer warme lente dag hebben 7 vrijwilligers o.a. akkerdistels verwijderd, jonge boompjes en struiken vrijgemaakt van al te hoog opgegroeid gras en de weg rond de vlaspoel aan de schuur wat vrij gemaakt. Ook afsluitingen rond de koeweide werden hersteld.

   
8/5/2010 Maandelijkse werkdag
  Deze werkdag was weer druk voor de 7 vrijwilligers die kwamen opdagen. De gracht aan het Duivelskot werd geruimd. Deze gracht was verstopt met takken en ander afval.
 
 

Een uitbreiding van de weide langs de Schawijkstraat stond ook op het programma. Het werk was echter nodig want de koeien hadden door het koude en droge voorjaar geen gras meer. Tegen de middag was dit grootse werk nog niet afgewerkt maar door de grote dringendheid, te weinig eten voor onze koeien vonden enkelen dat dit werk verder moest worden afgewerkt. Zonder een boke op de middag hebben deze drie mannen, later nog bijgestaan door een vierde persoon dit werk kunnen beeindigen rond 16.00u. Nadien was het voor hun een plezier om te zien hoe de koeien met volle vaart in dit nieuw stukje begonnen te grazen.
Proficiat voor deze doordrijvers.

 
   
3/4/2010 Maandelijdse werkdag
  Gedurende deze regenachtige werkdag hebben de 11 vrijwilligers in het totaal 680 autochtone struiken en bomen aangeplant. Spork en rode kornoelje werden langs de weiden aan de Schawijkstraat aangeplant. Op de Hogenaard werd voornamelijk zwarte els, maar ook spork aangeplant.
 
   
28/3/2010 Opennatuurdag Voorjaarsbloei
  Op deze Open Natuurdag hebben heel wat mensen kennis kunnen maken met de voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos. Door de lange winterperiode stond het bos nog niet op zijn mooist. De bosanemonen waren wel op het appel, maar speenkruid stond amper in bloei, muskuskruid helemaal niet, dalkruid en eenbes waren nog nergens te bespeuren en witte klaverzuring begon te bloeien. Maar buiten de voorjaarbloeiers waren gelukkig ook nog heel wat andere bloeiende planten te vinden, maarts viooltje, groot hoefblad, klein hoefblad, ….
Het weer viel al bij al nog mee waardoor de mensen na de wandeling nog konden genieten van de pannenkoeken en de drank aan het boshuisje.
 
   
6/3/2010 Maandelijkse werkdag
  Vandaag hebben de 9 vrijwilligers grotendeels inheemse struiken aangeplant. Niet alleen het stuk aan de verkaveling Boswijk werd aangeplant maar ook in de wei van het nieuw verworven gebied Hogenaard werd langs de Hogenaardseweg een schermbos aangeplant. Het 5 ha groot gebied ligt langs de Hogenaardseweg te Ranst en ligt volledig in het Habitatrichtlijngbied.
 
  zie ligging http://maps.google.com/
 

   
6/2/2010 Maandelijkse werkdag
 
  Vandaag met grijs, niet al te koud weer zijn er 11 vrijwilligers komen opdagen. Enkelen hebben zich bezig gehouden met het opruimen van zwerfvuil rond het Zevenbergenbos. Vier zakken zwerfvuil was het resultaat. Deze werden samen met gevonden versleten kiekendraad dat nog ergens in het bos lag naar het containerpark gebracht. De anderen hebben zich bezig gehouden met het herstellen van de afsluiting langs de Gallowaysweide aan de bosdreef. Zoals de foto laat blijken wordt dit met de nodige zorg uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de weide tegen de opennatuurdag van 28 maart klaar zal zijn om de Galloways erin te kunnen zetten.
   
2/1/2010 Maandelijkse werkdag
  Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar zijn de vrijwilligers er weer direct ingevlogen. Enkele vrijwilligers hebben verder de exoten verwijderd uit het buitenhof en anderen hebben weipalen bijgemaakt.
   
5/12/2009 Maandelijkse werkdag
  Vandaag hebben 13 vrijwilligers tijdens deze maandelijkse werkdag met wisselvallig weer heel wat werk verricht. Een groep heeft zelfgemaakte weipalen geplaatst tussen de hooiweide en de kasteelvijver. Dit om de omheining te herstellen die moest worden afgebroken voor het kappen van de kaprijpe populieren. De andere groep heeft de exoten op het buitenhof aangepakt. Hier zijn destijds kerstbomen van exotische oorsprong zoals de blauwe spar geplant. Enkele gewone sparren zijn mogen blijven staan voor de typische vogels van het naaldbos die nog aanwezig zijn in het natuurreservaat zoals het goudhaantje en de kuifmees. Op vraag werd ook nog opslag van linden verwijderd die de groei van de beukenhaag op het einde van de Kasteeldreef hinderde. Maria, Ivon en René verrasten iedereen 's middags met een heus barbecue in het Boshuisje.
   
14/11/2009 Extra werkdag
 
 

10 vrijwilligers zijn komen opdagen om tijdens deze regenachtige dag zich in het zweet te werken. Deze extra werkdag stond weer volledig in het teken van het opruimen van de Gallowayweide en de Hooiweide langs de Bosdreef. Gedurende de laatste twee weken is er al veel opgeruimd, maar er dient nog veel te gebeuren. De omheining moet tijdig hersteld worden tegen dat de Galloway koeien terugkomen.

   
7/11/2009 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag konden we rekenen op 9 vrijwilligers voor het verder ruimen van de kronen van de gevelde populieren langs de hooiweide en de Gallowayweide. Dit werk werd tijdens de week en de zaterdag ervoor reeds begonnen door enkele ijverige werkers. Enkele extra werkdagen zullen nodig zijn om deze winter alles op te ruimen en de omheiningen op eerder vernoemde percelen te herstellen.

   
27/10/2009 Kapping populieren
 
  Vandaag werden er populieren gekapt langs de kasteelvijver, het rabattenbos en aan de verkaveling de 'Boswijk' ter uitvoering van het beheersplan. Langs de kasteelvijver worden de populieren gekapt om de vijver wat meer licht te geven waardoor hier meer plantengroei kan optreden. In het Rabbattenbos langs de bosdreef worden twee rijen populieren verwijderd aan de kant van de Gallowaysweide om ruigte aan deze boskant te creëren.  Hierdoor zullen  bosrandvlinders mee kansen krijgen. De kaprijpe populieren op het aangekocht stuk in de verkaveling 'De Boswijk' worden verwijderd omdat deze in de toekomst een gevaar kunnen leveren voor de kavels grenzend aan dit stuk grond.
   
3/10/2009 Maandelijkse werkdag
  De ondiepe gracht in de vloeiweide werd op deze droge werkdag gemaaid door zes van de negen vrijwilligers die kwamen opdagen. Dit om verruiging tegen te gaan. Zo kan deze ondiepe gracht in het voorjaar een belangrijkere rol spelen voor de voortplanting van amfibieën. De andere drie vrijwilligers hebben omgevallen bomen en rottend materiaal uit de kasteelvijver gehaald. Zoals altijd werd de werkdag afgesloten met een warm drankje en een versterkend hapje.
   
22/8/2009 Extra werkdag
 

De Vlaspoel achter Drogenhofschuur was bijna droog gekomen.  Het ideale moment om de overvloedige lisdodde in bedwang te houden. Doen we dit niet dan zal de Vlaspoel vrij vlug dichtgroeien waardoor de poel minder geschikt is voor de voortplanting van amfibieën. Dit vuile werk werd door 9 vrijwilligers tijdens deze extra werkdag opgeknapt. 

   
1/8/2009 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag werd de afsluiting aan de nieuwe verkaveling Zevenbergen verplaatst.
Een 1479 m² meter groot struk grond van de verkaveling Zevenbergen dat in het habitatrichtlijn gebied ligt heeft natuurpunt kunnen aankopen. Dit zware karwei werd verricht door een zevental vrijwilligers. De andere vier vrijwilligers hebben de schuur nog eens onder handen genomen en deze mooi opgeruimd.

   
4/7/2009 Maandelijkse werkdag
 
 

Vandaag hebben wij met de tien opgedaagde vrijwilligers onder een verschroeiende zon hooi of beter gezegd afgemaaid gras van enkele dagen voordien van de Galloways weide aan de Boerenkrijglaan gehaald of bijeengevoerd.  Deze weide moet normaal niet gehooid worden als er maar voldoende beesten opstaan.  Dit jaar zijn ze door natuurpunt Mechelen nogal laat op de weide gezet geweest.  De dieren moesten nog wat op stal blijven voor een inenting tegen mond en klauwzeer. Ook werd tijdens deze werkdag de Sterre gracht aan het duivelsbruggetje, de duiker langs de bosdreef die loopt van de grot naar de Schawijkstraat en op de grens van het gemeentelijke wandelbos en het natuurreservaat ligt opgeruimd. Dankzij het verfrissend water en een hapje konden we deze werkdag doorkomen.

   
6/6/2009 Maandelijkse werkdag
 

De 9 vrijwilligers van vandaag hebben zich voornamelijk beziggehouden met het manueel verwijderen van akkerdistel en de Japanse Duizendknoop. De akkerdistel, een overblijvende soort die zich ook vegetatief via wortelstokken kan uitbreiden, kan onder bepaalde specifieke omstandigheden een probleem vormen voor de landbouw. De "Japanse duizendknoop" is een soort afkomstig uit Japan en hier geen ongedierte of ziektes die hem (letterlijk) binnen de perken houden. De plant woekert vreselijk. Hij verwurgt al het andere plantleven en neemt hele landschappen over. In ons natuurreservaat hebben we al een geluk te maken met kleine hoeveelheden planten achter de grot en aan het boshuisje.

Ook werd vandaag het pad rond de vlaspoel gemaaid om de vlaspoel meer toegankelijk te maken tijdens de gidsbeurten.

   
2/5/2009 Maandelijkse werkdag
 

Gezien de broedtijd hebben we de stilte in het bos niet verstoord. Dit wil niet zeggen dat de 13 vrijwilligers die zijn opgedaagd hebben stilgezeten. In de koeienwei langs de schawijkstraat is er een extra overstap geplaatst. In de vloeiweide, de hooiweide naast de Kleine Merrebeek zijn enkelen hoekpalen nog extra verstevigd. In deze weide werd ook de kleine overloopgracht dicht gemaakt om uitdroging van de plas te vermijden. In het buitenhof werden nog enkele uitheemse struiken verwijderd.

   
5/4/2009 Opennatuurdag Voorjaarsbloei
 
 

We hadden geen betere datum kunnen plannen want dankzij het prachtig weer lag het bos er echt prachtig bij.  De bloei van bosanemonen, het speenkruid, de sleutelbloemen en de paasbloemen zorgde voor een mooi bloementapijt. De gevlekte aronskelk en de salomonszegels waren nog niet in bloei maar gaven dit bloementapijt nog een mooi extra accentje. Ook de witte klaverzuring gaf het mastenbos een mooi wit bloementapijt. Het groot hoefblad zorgde dan weer voor een mooi bloementapijt in de hooiweide. De galloways runderen met de kalfjes zorgden voor een prachtig tafereel in de weide langs de Schawijkstraat.

 
  En de mensen kwamen en genoten voluit van het weer, het prachtig bos, de pannenkoeken en de geserveerde drank.  En de gidsen die zorgden voor een boeiende leerrijke wandeling door het bos.
   
4/4/2009 Maandelijkse werkdag
 

Deze werkdag was volledig in het teken van de open natuurdag van de dag erop.  Het zwerfvuil rond en in het natuurreservaat werd opgeruimd.  De tent voor de dag nadien werd opgesteld,  de spandoeken opgehangen , de infoborden geplaatst, …

   
7/3/2009
  Op deze mooie frisse vroege lentedag kwamen 11 vrijwilligers opdagen. Twee ervan hebben het zwerfvuil in en rond het natuurgebied opgeruimd - het blijft een raadsel waarom sommige mensen bewust allerlei afval in de natuur kieperen. Met de andere vrijwilligers hebben we een strook tussen het kerkhofbos en de weide langs de Schawijkstraat aangeplant met inheemse struiken zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar, vuilboom en lijsterbes. Ook plantten we een bufferzone van struiken tussen de Kastanjelaan en de hofgracht rond de Bovenhof. Enkel sterke jongens hebben weidepalen gekliefd voor het plaatsen van een afrastering rond de hoogstam fruitbomen. Het boren van gaten voor het plaatsen van deze afrastering is ook op deze werkdag voor het grootste deel afgewerkt.
   
21/2/2009 Extra plantdag
 
 

Tijdens de exta werkdag hebben 8 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om 12 hoogstam fruitbomen van streekeigen oude rassen met de nodige zorg aan te planten. Via de Nationale Boomgaardenstichting zijn we op het spoor gekomen van de oude rassen die in de streek van Ranst en Lier vroeger veel voorkwamen (o.a. Sterappel, Keuleman, Keiing, Dubbele Flip, Saint-Rémy, Bellefleur, Reinette de Chenée, Calvile Rouge d'Automne,...). Deze hoogstamboomgaard zal samen met de weiden en de knotwilgen in de buurt een ideaal biotoop vormen voor de steenuil. Ook zijn ongeveer 250 essen, eiken, haagbeuken en hazelaars aangeplant op de natte weide langs de Kleine Merrebeek en de Buitenhof van het kasteel Zevenbergen.

   
6/2/2009 Maandelijkse werkdag
 

Deze werkdag was voorzien voor het plaatsen van palen voor een afsluiting tussen de nieuwe verkaveling Zevenbergen, de Boswijk,  en het natuurgebied. 
Op deze nieuwe verkaveling werd vorig jaar nog een archeologische site blootgelegd die voorlopig kan worden gedateerd in de Late Ijzertijd ((250-12 v.Chr.)  en/of de inheems-Romeinse periode (1ste – 3de eeuw n. Chr.).
Met 13 vrijwilligers trokken we met heel wat graafmateriaal  en een tractorkar vol met zelfgemaakte eiken palen  naar de verkaveling.  De tractor reed zich echter snel vast in de onstabiele opghoogde grond van de verkaveling.   Met het juiste trekmateriaal werd dit probleem efficiënt opgelost.  Het plaatsen van de palen op de scheidingslijn kon dan zoals voorzien afgehandeld worden.  Nadien werd op de buitenhof van het domein Zevenbergen, waar de zusters vroeger hun groenten-, fruit en bloementuin hadden, een notenboom uitgegraven om deze in weide langs de Schawijkstraat te herplanten.  De buitenhof en de bovenhof, het parkbos binnen de omwallingsgracht achter het hof van Zevenbergen,  is nog maar pas in het beheer van Natuurpunt gekomen.  Het is de bedoeling om de buitenhof te laten verbossen en de natuurwaarden in de bovenhof te laten toenemen door hier en daar wat verwildering toe te laten.   De werkdag werd natuurlijk weer afgesloten met een drankje en een hapje.

Voor meer uitleg over de archeologische vondsten op de verkaveling Zevenbergen zie

http://www.archaeological-solutions.be/nl/projecten/ranst/index.html

 
3/1/2009 Maandelijkse werkdag
 

Het opsleunen van de essen langsheen de hofgracht op de Bovenhof en het verwijderen van enkele dode iepen langs de Kastanjelaan waren de belangrijkste werkpunten van de dag.  Met maar liefst 13 vrijwilligers hebben we deze klussen geklaard. De werkdag eindigde met een gezellig samenzijn  bij de open haard in het boshuisje met een hapje en een drankje. Voor het nieuwe jaar was het net iets meer dan anders. Maria en René zorgden voor deze fijne verrassing.

 

 

   
   
6/12/2008 Maandelijkse werkdag
   
  Werkdag 6 december 2008
 


Sinterklaas is wel niet komen opdagen om een handje te helpen op onze maandelijkse werkdag, maar toch kwamen er weer 13 vrijwilligers opdagen. Na de werkverdeling gingen er vier ploegen aan de slag. Eddy, Marc en Paul hielden zich bezig  met het  plaatsen van infoborden aan de randen van het natuurgebied. Met deze borden maken we wandelaars attent op de kwetsbaarheid van bepaalde delen van het natuurgebied.  Een bosuilkast onderging een restauratiebeurt. In de kast werden de resten van een duivennest gelegd wat een vriendelijke uitnodiging tot broeden betekent voor elke bezoekende bosuil.  Verder hebben deze mensen ook nog  onderhoudswerk verricht aan het boshuisje.  Onze voorraad weidepalen werd flink aangevuld door Jan, Herman, Marcel, Nand, Peter en Thierry . Hiervoor gebruiken we dode eikenbomen die moeten geveld worden uit veiligheidsoverwegingen  voor wandelaars. John en Leo verwijderden langs de wegen rond het natuurgebied overhangende takken. Leo heeft ook nog eens een vollle zak weggeworpen drankblikjes opgeruimd langs de Schawijkstraat en de Driepikkelhoeveweg. Hoewel  Sinterklaas in eigen persoon niet opdaagde werd de hele ploeg  toch verrast met warme gluhwein, zelfgemaakte kleine warme frikadellen als aperitiefhapje en verse speculaas. Maria en René hadden dit bekostoofd en dit werd algemeen gapprecieerd.  Met een gezellige babbel is de werkdag aan de open haard in het boshuisje afgesloten.

   
15/11/2008 JNM en de ‘Dag van de Natuur’
  De JNM-afdeling van Antwerpen is sinds enkele jaren present om de handen uit de mouwen te steken in het natuurgebied Zevenbergenbos op de ‘Dag van de Natuur’.
 
  Tijdens de voormiddag treden traditioneel de sterke jongens en meisjes op. Voor hen zijn de rhododendrons in het Zevenbergenbos  gereserveerd.  Rhododendrons werden vroeger aangeplant in kasteeldomeinen om dekking te voorzien voor het uitgezette wild. Maar de exotische rhododendron –afkomstig uit de Himalaya -  verstikt de andere plantengroei. Zelfs bosverjonging vertraagt waar rhodo woekert. Vandaar dat in het beheerplan staat dat alle rhododendron op termijn uit het natuurgebied verwijderd wordt. Na enkele jaren hard labeur is ongeveer 6 ha vrij gemaakt. Dit jaar is daar weer enkele honderden vierkante meter bijgekomen door de inzet van de JNM.
 
  De namiddag van de ‘Dag van de Natuur’ brengt een hele troep jonge JNM’ers of ‘piepers’ naar Ranst en dan voorzien we een aangepaste activiteit. Net die dag organiseerde het dienstencentrum Zevenbergen de aanplant van een nieuw bos van 1,3 ha. Onze JNM’ers en enkele Natuurpunters hebben samen met de scouts, de chiro, de KWB en de ouders van residenten ongeveer 3000 bomen geplant. Nadien smaakte de chocomelk in het boshuisje veel beter dan vorig jaar (dixit één van de JNM’ers). Of was het de aangename sfeer die naar nog smaakte?
Bedankt JNM, bedankt dienstencentrum Zevenbergen.
   
8/11/2008 Maandelijkse werkdag
 

Werkdag 8 november 2008Het voorstel om langs de Schawijkstraat een deel van het Drogenhofpad veiliger te maken vanaf de uitgang van het gemeentelijk wandelbos tot aan de begraafplaats, werd warm onthaald door het gemeentebestuur van Ranst. Natuurpunt stelt een strook grond naast de Schawijkstraat ter beschikking maar blijft wel de erfpachter ervan. De gemeente Ranst zorgt de komende weken voor een natuurvriendelijke verharding zodat het Drogenhofpad weer een stukje aantrekkelijker wordt. Om het wandelpad achter de bomenrij te kunnen realiseren moet de omheining rond het weiland van de Galloways enkele meters verplaatst worden. 8 vrijwilligers kwamen op deze mooie herfstdag deze klus klaren. John, Eddy, Jan, Herman, Thierry, ZwerfvuilMarc en Marcel ontfermden zich over het afbreken van de omheining terwijl Maria zich bezig hield met het opruimen van zwerfvuil rond het Zevenbergenbos. Rondslingerend afval geeft het natuurgebied een slordig uiterlijk en zorgt voor inspiratie bij andere sluikstorters. Daarom zorgt de werkgroep op geregelde tijden voor het opruimen van het zwerfvuil.

   
4/10/2008 Maandelijkse werkdag
  Vandaag kwamen er weer 13 vrijwilligers opdagen. Maria en René hebben het boshuisje opgeruimd. Nantes en Marcel hadden tijdens de week het boshuisje nog een behandeling gegeven tegen de memelen (houtworm). Marc, Ivo en Herman hebben de lage gracht in onze hooiweide langs de Kleine Merrebeek gemaaid om verruiging door Pitrus te voorkomen. John, Ivo, Peter en Jan hebben de gracht aan de 'Grot' onder handen genomen. De gracht stond droog waardoor het ideaal moment was om al het rottend hout uit deze gracht te halen. Marcel, Nantes, Thierry en Peter hebben weipalen gemaakt van dode eiken uit het gemeentebos. Deze dode bomen zijn een gevaar voor de vele mensen (hondenliefhebbers, jeugdbeweging, wandelaars, spelende kinderen...) die gebruik maken van dit gemeentebos. Natuurlijk hebben we de werkdag afgesloten met een gezellige babbel, een warm drankje en een versterkend hapje.
   
27/9/2008 Extra werkdag
 

Vandaag werd een kraan ingehuurd om de bestaande veedrinkpoelen te laten uitbaggeren en om de dichtgeslibde gracht
in de hooiweide naast de Kleine Merebeek uit te graven. Een veedrinkpoel moet voldoende diep gemaakt worden, maximaal 1,5 meter zodat de poel het ganse jaar door water bevat. Ongeveer de helft van de veedrinkpoel wordt onbereikbaar gemaakt voor het vee om hier de natuur zijn gang te kunnen laten gaan. Voor amfibieën (kikkers; padden, salamanders) zijn deze drinkpoelen en grachten bijzonder geschikt als voortplantingsplaats en vormen ze daarenboven dankzij hun begroeiing een ideale groeiplaats voor diverse waterplanten.

De werken werden reeds in de vroege ochtend gestart. De ochtendmist kondigde een prachtige dag aan en gaven de aanwezigen nog een prachtig plaatje van grazende Galloways in deze ochtendmist.

 

 

 
Dat de werken niet altijd zonder gevaar zijn, , bewijst het vinden van een projectiel tijdens de graafwerken. Gelukkig moest DOVO hiervoor niet uitrukken en bleef het enkel maar tot een vals alarm.
   
24/09/2008 Tractor Carraro hersteld
 

Tractor hersteldBegin september 2008 begaf het linkervoorwiel van de tractor Carraro het tijdens het ruimen van kroonhout van populieren. Het voorwiel bleek op een hechtingspunt afgebroken te zijn en verder rijden met een krom geslagen voorwiel zou onherstelbare schade veroorzaken.

Na enig getelefoneer vonden we een collega bosbezitter in Ranst, dhr Charles Tavernier, bereid om met zijn tractor – een stevige John Deere – onze kleine tractor te depaneren tot in de schuur van het Drogenhof aan de Schawijkstraat. Na jaren sparen hadden we eindelijk een tractor kunnen overnemen van de werkploeg van Natuurpunt in West-Vlaanderen en nu was die droom letterlijk een vijfde wiel aan de wagen geworden.

Dit was echter buiten de kunde van Nand Berben gerekend. Met veel geduld demonteerde hij heel de voortrein van de tractor en kwam al snel uit op de oorzaak van het mankement. Het bleek een gebroken as te zijn die daardoor het wiel niet meer recht kon houden. De roestvorming op de breuk toonde aan dat de as al lange tijd half doorgebroken was en door metaalmoeheid het begeven had. Wellicht had de tractor in zijn vorig leven bij de werkploeg van Natuurpunt in West-Vlaanderen toch wel wat te zwaar werk ondergaan. Via een lokaal bedrijf van landbouwmachines in Ranst, de firma Walter Van Eester, werden de nodige onderdelen door Nand op kaart en op nummer gebracht en de bestelling werd geplaatst om ze uit Italië te laten overkomen. Minder dan drie weken later arriveerden de gloednieuwe onderdelen. Voor zowel het linker- als het rechtervoorwiel hadden we nu nieuwe assen met nylon beschermbussen. Op enkele dagen tijd heeft Nand Berben, geassisteerd door Marcel Smits de tractor terug hersteld naar een quasi nieuwe staat qua voortractie en dit voor de prijs van de onderdelen (minder dan 400 euro). Dit is een mooie prestatie die Natuurpunt honderden euros aan werkuren bespaard heeft.

Proficiat en vooral dank voor de expertise die we met Nand en Marcel in huis hebben. Hierbij willen we tevens ook Jan Jennes vermelden die de nodige expertise bezit op het gebied van metaalconstructie en daardoor ondermeer de deurhendels van de schuur heeft kunnen verstevigen.

   
23/09/2008 Extra werkdag
 

Onze poel naast de schuur was de laatste maanden bijna dicht gegroeid met lisdodde en daar moest dringend iets aan gedaan worden.  Vermits het water van de poel vrij laag stond door het droge weer van de laatste dagen werden er vrijwilligers gevraagd om dit vuile werk, het uittrekken van deze lisdodde te verrichten.  Nand, Marcel, Ivo en Eddy hadden zich aangemeld voor dit echt zeer zwaar werk, botten en slechte kleren waren echt nodig.  Samen hebben ze heel wat kunnen doen. De poel zal hun dankbaar zijn en wij natuurlijk ook!

   
06/09/2008 Maandelijkse werkdag
 

Ook in de vakantieperiodes juli en augustus werd er gewerkt tijdens onze maandelijkse werkdagen. We moesten het wel stellen met wat minder volk maar dat is meer dan logisch door de vakantie periode. Uitgerust door deze vakantie periode daagden er weer 14 vrijwilligers op om ook nu het noodzakelijker te doen in ons natuurgebied zoals het ruimen van enkele omgevallen bomen, aanmaken van weipalen en het opruimen van zwerfvuil. Zwerfvuil is een moeilijk te bestrijden punt waardoor we op regelmatige tijdstippen tot het ruimen ervan moeten overgaan. Om toch tot actie over te gaan om dit probleem in de toekomst te verminderen hebben we deze keer rond ons natuurgebied borden geplaatst met de tekst 'pas opgeruimd' om passanten op het probleem te attenteren. Tijdens deze werkdag werden we onverwachts bezocht door een fotograaf van de 'De gazet van Antwerpen' voor een foto van onze werkgroep om geplaatst te worden in de rubriek 'goednieuwskrant' voor de editie van dinsdag. Spijtig dat heel de groep niet opstaat want Leo en Maria waren nog volop bezig met het ruimen van zwerfvuil.

Goednieuwskrant metropool zuid

   
10/05/2008 Bezoek werkgroep aan natuurgebied 'Lovenhoek' te Vorselaar
 

Heel wat leden van de werkgroep waren present voor een bezoek aan het natuurgebied 'Lovenhoek'. Tijdens onze 3 uur durende wandeling door het gebied kregen we van de gids wat meer informatie over de geschiedenis van dit vroegere gehucht Lovenhoek. Het is één van de oudste gehuchten van Vorselaar en ook de enigste gehucht van Vorselaar dat niet bewoond is gebleven. Het werd omgevormd tot een uitgestrekt en rustig natuurgebied. Onze gids, Etienne Mahieu die zelf geoloog is, heeft ons ook de geologische geschiedenis van de streek uit de doeken gedaan of wat er nog te zien is van de gebiedsvorming na de laatste ijstijd. Het zeer oud natuurlijk eikenbos dat we in het begin hadden doorgewandeld stond in schril contrast met de bossen die we daarna hebben doorkruist. Deze waren vooral aangeplantte naaldbossen en bossen met zeer veel rododendrons. Deze bossen wil Natuurpunt de volgende jaren omvormen tot een oorspronkelijk Kempens landschap. Hierbij zal gestreefd worden naar een mozaïek van bossen en open plekken met vennen, graslanden en heide, versterkt met elementen uit het oude cultuurlandschap met zijn typische kleinschalige akkers, schrale graslanden en brede houtkanten. Op einde van de wandeling konden we nog een prachtige roodborsttapuit bewonderen. De zon was nadien nog steeds van de partij en dus genoten wij nog verder van een terrasje in taverne 'De Roos van Casablanca' waar ook onze wandeling is begonnen en die vlak aan het natuurgebied 'Lovenhoek' ligt.

Uitstap Lovenhoek

   
03/05/2008 Maandelijkse werkdag
 

Ondanks het verlengd weekend konden we ook vandaag weeral rekenen op 8 vrijwilligers voor het ruimen van de kronen van de gevelde populieren op onze bosweide. Momenteel is dit nog een weide maar het is de bedoeling om deze volledig te gaan aanplanten met inlandse struiken en bomen. Ook deze keer hadden Nantes, Marcel, Jan en Thierry reeds heel wat werk verricht op deze bosweide tussen de maandelijkse werkdagen door.

   
06/04/2008 Open-natuurdag Zevenbergenbos Ranst
 

Het goede weer waarop we de dag voordien hadden gehoopt, was er gekomen. En de mensen zijn ook gekomen. De mensen hebben genoten van de natuurpracht van ons bos, van de pannenkoeken van Eddy, van de brandnetelsoep van Leonor, van de geleide wandelingen verzorgd door Isa en Michel, ....

De opennatuurdag van 2008 is een onverhoopt succes geworden.

Opennatuurdag 2008
Bekijk de foto's in rubriek Album onder 'Opennatuurdag 2008' in menu 'MEER ALBUMS'.

   
05/04/2008 Maandelijkse werkdag
 

even poserenOndanks de zeer slechte voorspellingen voor het weer van zondag bleven we geloven in het goede weer en werd alles in barre weers - omstandigheden klaargezet voor een succesvol opennatuurdag van zondag.

  even poserenMaria zorgde s'middags voor een stevige broodmaaltijd met zwarte pensen en appelmoes.
René was de chef kok van dienst en heeft voor de 21 aanwezige personen al deze zwarte pensen op een voortreffelijke manier gebakken.
   
08/03/2008 Extra werkdag : plantdag
 

De hooiweide is zogoed als volledig proper opgeruimd. Tussen de beek en de hooiweide hebben 8 vrijwilligers een kleine buffer van ongeveer 500 bomen en struiken geplant.

   
01/03/2008 Normale werkdag van de maand
 

even poserenOndanks de storm van vorige nacht waren we weer met 10 vrijwilligers present voor het nog maar eens het verder opruimen van de hooiweide. Gezien het winderig weer en de natte grond was het één van de zwaarste werkdagen. Het is niet wat de foto laat vermoeden dat we heel de tijd hebben gepauzeerd maar het doet toch eens deugd om na zware inspanningen te hebben geleverd even te rusten en dit is dan ook de tijd die we vrijmaken voor het nemen van foto's. De aannemer heeft de voorbije week het stuk van de gevelde populieren gelijk gemaakt waardoor deze stilletjes klaar komt te liggen voor de aanplant van een boskant langs de hooiweide. Eddy en John zijn volop op zoek naar inlands plantgoed voor deze aanplant.

   
23/02/2008 Extra werkdag
 

opruimen van de hooiweideDe aannemer heeft vrijdag tijdig alle boomstammen kunnen verzamelen voor transport. Nand, Marcel, Jan en Thierry hadden al heel de week het grover hout weggehaald van de hooiweide. Hierdoor konden we op deze extra werkdag met 14 vrijwilligers verder werken met het opruimen van het fijner houtafval op deze hooiweide. En zoals je zelf kunt zien werd dit werk zeer grondig gedaan. Een versterkend hapje en een warm drankje zorgden weer voor een gezellig sfeertje.

   
20/02/2008 Website uitgebreid met rubriek 'Nieuws'
  Om iedereen op de hoogte te houden van het doen en laten van onze werkgroep Zevenbergenbos hebben we een nieuwe rubriek 'Nieuws' op de website gezet.
   
20/02/2008 De gevelde populieren worden weggehaald
  weghalen van de gevelde populierenMet groot materieel worden de gevelde populieren weggehaald. Ze proberen dit werk nog tijdig te kunnen voltooien vooraleer het weer omslaat naar regenweer daar het anders onmogelijk zal zijn om dit werk verder te verrichten.
   
19/02/2008 Algemene werkgroep vergadering
 

Hier kregen de ongeveer 15 aanwezigen een powerpoint voorstelling voorgeschoteld door John Maes die ons hiermee een overzicht gaf van het voorbije werkjaar 2007. Wat we met zijn allen van verschoten was van het feit dat we het voorbije jaar heel wat gerealiseerd hebben met onze werkgroep, namelijk

 • het opruimen van de grote stormschade van 18 januari 2007
 • het behandelen van het boshuisje tegen de houtworm
 • de nieuwe weide aan de Schawijkstraat opgeruimd, omheind, boskant aangeplant, gedeeltelijk ingezaaid...
 • het grondig opkuis van zowel binnen als buiten de Schuur van het Drogenhof aan de Schawijkstraat
 • het verwijderen van rhododendrons
 • het regelmatig opruimen van zwerfvuil rond ons natuurreservaat
 • een nieuwe website aangemaakt en gepubliceerd
 • het verwijderen van kaprijpe elzen in het elzenbos aan de Boerenkrijglaan om aldaar de voorjaarsbloei te stimuleren
 • het verder uitdunnen van het beukenbos aan het boshuisje om de ondergroei in dit bos meer kans te geven
 • het verzorgen van geleide wandelingen door het bos
 • een succesvol Opennatuurdag voorjaarsbloei georganiseerd
 • het adminastratief in orde brengen van de kapvergunning voor 84 kaprijpe populieren langs de kleine Merrebeek. Deze exoten zullen plaats ruimen voor de aanplant van een boskant met inheems bosgoed.
 • ...

vergadering 19/2/2008Alle medewerkers worden langs deze weg ook nog eens nadrukkelijk bedankt voor al deze geleverde inspanningen.
Natuurlijk werd er na de vergadering nog wat gezellig doorgepraat tussen pot en pint.

   
16/02/2008 Website uitgebreid met de rubriek 'Artikels'
 

Op vraag van enkele leden van onze werkgroep hebben we een rubriek 'Artikels' bijgevoegd aan onze website. Hierin worden artikels geplaatst die specifiek over ons natuurreservaat 'Zevenbergenbos' gaan.
Zie http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos/index.htm?artikels.htm .

   
16/02/2008 Extra werkdag
  Extra Werkdag 9 februari 2008Ook vandaag konden we rekenen op 10 vrijwilligers voor het ruimen van de kronen van de gevelde populieren. Niet slecht voor een extra werkdag. Langs deze weg willen we ook Nantes, Marcel en Jan bedanken voor al hun vrijwillige inspanningen om tussen de werkdagen door nog heel wat dagen extra op eigen houtje te werken in ons natuurreservaat. Dankzij hun werk staan we reeds veel verder met ons beheersplan voor ons natuurreservaat.
   
14/02/2008 Aanplanting bos langs Schawijkstraat aan de begraafplaats
 

Extra Werkdag 9 februari 2008De gemeente heeft het beloofde bos aangeplant ten hoogte van de begraafplaats ten compensatie van het rooien van bomen voor de aanleg van het fietspad langs de Vaartstraat.
Een dikke proficiat voor de gemeente werkers voor het afleveren van dit zeer schitterend resultaat.

Puik werk!!!

   
11/02/2008 Website uitgebreid met Album 'werkgroep in actie'
  Om iedereen te tonen dat wij met Natuurpunt Zevenbergenbos een zeer actieve kern vormen hebben we op de website onder de rubriek 'Album' onder Meer Albums een album werkgroep in actie bij gestoken met enkele foto's over reeds geörganiseerde activiteiten en werkdagen. Zie http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos/index.htm?album/index.html
   
09/02/2008 Extra werkdag
  Extra Werkdag 9 februari 2008Met deze extra werkdag zijn we met 10 vrijwilligers verder begonnen met het opruimen van de kronen van de gevelde populieren. Deze keer kregen we de hulp van onze nieuwe aanwinst, de tractor. De sfeer was zoals het weer prachtig.
   
02/02/2008 Normale werkdag van het jaar
  Werkdag 2 februari 2008We zijn begonnen met 16 vrijwilligers aan het opruimen van de kronen van de reeds gevelde populieren van de 84 populieren die in totaal geveld moeten worden. Maar we hadden het al vrij vlug door dat dit werk niet zou volstaan. Daarom zullen er extra werkdagen worden ingelast om dit werk nog voor de lente af te werken.
   
05/01/2008 Eerste werkdag van het jaar
  steenuil nestkastVandaag waren weer talrijke medewerkers aanwezig. Een groep heeft zich beziggehouden met op ophalen van zwerfvuil. Een ander groep heeft de laatste restjes prikkeldraad, asbest golfplaten en zwerfvuil verzameld die nog te vinden waren langs de Kleine Merrebeek. Weer een ander groep heeft een steenuil nestkast opgehangen. Een vierde groep bracht de schuur in orde voor het gebruik als opslagruimte van groot materieel voor natuurpunt Mechelen. De dag werd weer gezellig afgerond met een stukje gebak en drank in het boshuisje.
   
06/12/2007 URL www.natuurpunt.be/zevenbergenbos actief
  Onze website kan nu ook via www.natuurpunt.be/zevenbergenbos bereikt worden. Deze URL is veel gemakkelijker te gebruiken dan het echte website adres http://users.telenet.be/natuurpuntzevenbergenbos/ . Deze nieuwe link zal dan ook in alle publicaties waar naar onze website wordt gerefereerd gebruikt worden.
   
25/11/2007 Deze nieuwe website actief
  De voorbije weken en maanden heeft Marc Gorrens in samenwerking met Eddy Meulemans deze nieuwe website ontwikkeld over onze Natuurpunt werkgroep " Zevenbergenbos".