Interessante natuur-links

Op deze pagina vind je tal van links naar websites. Zowat alle vermelde sites bevatten links naar andere nuttige adressen zodat je al snel een dagje zoet kunt zijn met “natuur “ op het net.

Download

Overzicht van de waarnemingen

Vogelopvangcentrum

Natuurpunt en haar lokale afdelingen in de provincie Antwerpen

Natuurfotografie

 • Natuurfotoalbum NFA
  Unieke beelden van vogels, planten, insekten, zoogdieren, amfibieŽn, reptielen, vissen, ongewervelden, mossen, korstmossen, paddestoelen, landschappen, sfeerfoto's en zelfs schetsen en tekeningen.
  Click hier om foto's te bekijken genomen door Leo Janssens in ons natuurgebied.

Vogels

Planten, mossen, paddenstoelen

Zoogdieren

Ongewervelden

Overheid

Andere koepelverenigingen

 • LIKONA
  Limburgse Koepel voor Natuurstudie
 • BRAKONA
  Vlaamse-Brabantse Koepel voor Natuurstudie

Overige

 • VMPA
  VMPA vzw, voluit Vereiniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen is een vereniging van, door en voor vrijwilligers-natuurgidsen.
 • Bond Beter Leefmilieu
  de overkoepelende milieuvereniging van Vlaanderen
 • JNM
  de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming is een vereniging voor en door jongeren van 8 t.e.m. 25 jaar, die zich inzetten voor natuur- en milieubescherming en de studie van alles wat kruipt, zwemt, vliegt en bloeit
 • Natuur 2000
  Natuur 2000 is een vereniging die jongeren de kans wil geven om aan een actieve en boeiende natuurstudie te doen.
 • De Gagel
  De Gagel is een Natuur- en Milieuvereniging voor de regio Mol/Balen
 • WWF - World Wildlife Fund-Belgium
  WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties er wereld die met een wetanschappelijke en constructieve aanpak kiest voor dialoog en samenwerking.
 • Greenpeace
  Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie die milieproblemen aan de kaak stelt en oplossingen ervoor stimuleert.
 • Brakwaterschorren-site
  Studie en monitoring van brakwaterschorren aan de Schelde in samenwerking met het instituut voor Natuurbehoud.
 • Webpagina boordevol natuurlinks
 • OCGisVlaanderen
  Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen
 • Natuurindicatoren
  De website Natuurindicatoren brengt op een compacte wijze feiten en cijfers over de natuur en natuurbeleid in Vlaanderen in beeld.
 • Natuurrapport (NARA)
  Het NARA rapporteert tweejaarlijks over de toestand van de natuur in Vlaanderen en het beleid terzake.
 • Soortenbeleid
  Op de Website van Soortenbeleid vindt u heel wat informatie rond soortenbescherming bij de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Bond voor Verantwoorde Natuurfotografie
 • Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie - KAGM
  Microscopie als hobby
 • Natuurbeleving
  Deze website biedt je een overzicht van heel wat vogels en zoogdieren van West- en Midden-Europa.
 • Natuurfotoalbum
 • Natuurgroep AMENTI
  AMENTI is een groep van natuurliefhebbers met een onstilbare honder naar kennis over de verschillende aspecten van de natuur.

Reptielen en Amfibieën

Paleontologie (o.a. fossielen van planten en dieren)

Plaatselijk:

Geografische informatie op het internet:

 • Luchtfoto’s: Google, Bing
 • Topokaarten: NGI Topomapviewer
 • Geopunt: een handige toepassing om diverse geografische infolagen te bekijken. Op deze website staan oudere luchtfoto’s, historische kaarten, gewestplannen en diverse kaarten rond natuur (biologische waarderingskaart, VEN, habitat en vogelrichtlijngebieden,…). Links onderaan op de site klik je op ‘thema’ en vervolgens kan je lagen naar keuze selecteren.
 • Op Geo-vlaanderen staan nog enkele extra kaarten die niet via Geopunt te raadplegen zijn.
 • Kadasterkaart: Op deze website kan je de kadasterkaart weergeven en kadasterpercelen opzoeken. Tip: de kadasternummers worden enkel zichtbaar bij genoeg inzoomen.